Kledingwinkel

Kernversterking

Vervolgstappen

Als een subsidie wordt toegekend, wordt aan de begunstigde een ministerieel besluit betekend. De begunstigde krijgt tevens een e-mail met de link naar de portaalsite om de uitbetaling van de subsidie aan te vragen.

Afronding programma handelskernversterking 2013-2019

Er moet jaarlijks gerapporteerd worden aan de hand van het rapportageformulier.

Dit formulier moet samen met de bijlagen per mail bezorgd te worden aan handelskernversterking@vlaio.be.

De rapportageformulier vind je bij de informatie over de verschillende oproepen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail