Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep aankoop handelspanden 2013 "Update"

Met deze oproep wil de Vlaamse Regering de steden en gemeenten stimuleren tot het voeren van een actief beleid op het gebied van commercieel vastgoed in functie van de doelstellingen van hun strategisch commerciële visie. Het kunnen sturen op beschikbaarheid, type, ligging, uitstraling, oppervlaktes en prijszetting geeft de lokale besturen een grote hefboom om een attractief winkelaanbod in de kern te bekomen.

Update! Het subsidiebedrag voor de aankoop van handelspanden is verhoogd met 25%. Bijgevolg kunnen centrumsteden vanaf nu een subsidiebedrag van maximaal € 625 000 aanvragen. Overige gemeenten kunnen tot € 500 000 vragen. Het maximaal subsidiepercentage blijft wel hetzelfde: Maximaal 30% van de subsidiabele kosten komen in aanmerking voor subsidiëring. Welk kosten dit zijn, kan teruggevonden worden in de handleiding. Ook gemeenten die al eerder een aanvraag hadden ingediend in het kader van deze oproep, kunnen nog een bijkomende aanvraag indienen tot het maximum subsidiebedrag hebben bereikt.

Voor deze oproep is nog € 732.052 beschikbaar. De oproep loopt tot de middelen zijn uitgeput.

Meer informatie over deze oproep vind je in de handleiding.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail