Detailhandelsbeleid

Mededeling "Plan van aanpak Bedrijvige Kern - Werk aan de winkel"

Op 4 september 2020 werd door de ministers Crevits, Somers en Demir de mededeling "Plan van aanpak Bedrijvige Kern - Werk aan de winkel " aan de Vlaamse regering voorgelegd. De mededeling bevat een staalkaart aan geïnventariseerde pijnpunten en voorstellen met betrekking tot het handelsvestigingsbeleid als basis voor verdere discussie via een participatief traject.

Het plan van aanpak focust op 3 sporen:

  • innovatie in de sector stimuleren
  • een beter  gebruik, evaluatie en bijsturing van het regelgevend kader
  • een flankerend beleid voor een bedrijvige kern