Detailhandelsbeleid

Detailhandelsbeleid in Brussel en Wallonië

Brussel koos snel na de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid voor de optie om geen apart stelsel van kleinhandelsvergunningen te behouden, maar wijzigde wel het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

hub.brussels, het Brussels agentschap voor bedrijfsondersteuning brengt regelmatig studies uit over de detailhandel en organiseert ook allerlei ondersteunende initiatieven.

Wallonië heeft sinds februari 2015 een "décret relatif aux implantations commerciales" als opvolger voor de vroegere federale wetgeving. Alle informatie over het vergunningsstelsel werd verzameld op de pagina "implantations commerciales" van het Waalse gewest.

Ondersteunende initiatieven zijn te vinden bij Wallonie Commerce.