Netwerk

Over VLAIO Netwerk

Wat is het VLAIO Netwerk

Onder de naam ‘VLAIO Netwerk’ willen we al deze partners samenbrengen in een hecht netwerk waarin de verschillende organisaties met elkaar samenwerken en elkaar inspireren. Op die manier creëren we samen een omgeving waarin Vlaamse bedrijven optimaal ondersteund en begeleid worden.

Wat?

In het VLAIO Netwerk brengen we alle organisaties samen die ten dienste staan van ondernemingen. Dit is een diverse groep van partners: van belangenverenigingen en federaties, over kennis- en onderzoekscentra, clusterorganisaties, lokale besturen en overheidsinstellingen, tot private dienstverleners zoals banken, boekhouders en consultants.

Met vele van deze actoren werkt VLAIO nu al samen. Sommige van deze actoren zijn structurele partners van het agentschap, met andere werken we samen via gesteunde projecten of via een losse samenwerking, met of zonder financiële ondersteuning door VLAIO. Een aantal van deze partners richt zich tot een specifieke sector of doelgroep, terwijl andere een meer algemene werking hebben.

Het VLAIO Netwerk wil een duurzaam platform aanbieden waarin al deze Vlaamse actoren elkaar vinden, inspireren en samenwerken.

Waarom?

Vlaamse ondernemers kunnen op veel hulp rekenen maar ze hebben soms moeite om door de bomen het bos te zien. VLAIO Netwerk wil onze bedrijven beter bedienen door partnerorganisaties met elkaar te laten samenwerken en hun dienstverlening op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we beter inspelen op wat de ondernemer werkelijk nodig heeft.

Het VLAIO Netwerk wil ook díe ondernemers bereiken die nu nog niet gebruikmaken van de aangeboden diensten en producten. Het VLAIO Netwerk is voor onze partners dus een manier om samen meer bedrijven te bereiken en hun naambekendheid bij de doelgroepen te verhogen.

Hoe?

Het agentschap organiseert en coördineert het VLAIO Netwerk. We verbinden de netwerkpartners en bevorderen de kennis van elkaars producten, diensten en expertises. Dit doen we via een gevarieerd jaarprogramma van activiteiten die de netwerkpartners inspireren, informeren en samenbrengen. Sommige initiatieven zijn op maat van een bepaalde groep, andere staan open voor het hele netwerk.

Het VLAIO Netwerk is er vóór en dóór de partners. Samenwerken en ervaringen delen zorgen voor nieuwe ideeën, nieuwe synergiën en nieuwe opportuniteiten. Een win-win voor iedereen.

Ontdek en participeer

Op 22 januari 2018 hebben we het VLAIO Netwerk officieel van start geschoten tijdens een feestelijk event in BOZAR. Bekijk de foto's van die avond. Kon je er niet bij zijn maar wil je zeker betrokken worden in de activiteiten van het VLAIO Netwerk? Stuur dan je contactgegevens (naam, organisatie en e-mailadres) door naar netwerk@vlaio.be. Uiteraard mag je ook je contactpersoon bij VLAIO aanspreken.

 

Label VLAIO Netwerk