Vlaggen EU

Vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap oktober 2023 - GTI Limburg

Hoe dien je een project in?

Projectvoorstellen moeten ingediend worden via het EFRO E-loket . We werken voor deze oproep in twee fasen: eerst een vooraanmelding van jouw projectidee en vervolgens de indiening van het volledig uitgewerkte projectvoorstel. 

Vooraanmelding

In de vooraanmelding geef je een korte omschrijving van het project (o.a. Wie zijn de projectpartners? Welke activiteiten plan je? Hoeveel budget voorzie je?). Hiervoor maak je gebruik van het sjabloon vooraanmelding. De beschikbare ruimte mag niet overschreden worden. 

De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 17 november 2023. Indienen doe je via e-mail naar vooraanmelding-efro-bd1@vlaio.be .

Binnen 21 dagen ontvang je als indiener vanuit de EFRO-Beheersautoriteit feedback op deze vooraanmelding. Deze feedback bevat inhoudelijke en technische informatie en is geen bindende beoordeling. Het staat jou als indiener hoe dan ook vrij om na de vooraanmelding al dan niet een projectvoorstel in te dienen. 

Volledig uitgewerkt projectvoorstel

Na de fase van de vooraanmelding kan een project worden ingediend in het EFRO E-loket. De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is vrijdag 9 februari 2024 . Je hoeft de deadlines niet noodzakelijk af te wachten. Van zodra je vooraanmelding of projectvoorstel volledig klaar is, kan het ingediend worden.

Om  jou doorheen het indieningsproces te loodsen kan je gebruik maken van de projecthandleiding, waarin de verschillende stappen uitgelegd worden.

Ondersteuning

Bij het uitwerken van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van het Contactpunt Provincie Limburg: frank.sioen@limburg.be (011/23.74.11).

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de medewerkers van de EFRO-Beheersautoriteit via, erik.degendt@vlaio.be (02/553.37.22), frederik.maertens@vlaio.be (02/553.38.37) of Jens.meulemans@vlaio.be  (02/553.12.57 ). 

Heb je problemen bij het werken in het EFRO E-loket dan kan je contact opnemen met de applicatiebeheerders via roel.loos@vlaio.be (02/553.37.30) of jelle.vanderhoudelingen@vlaio.be (02/553.07.41).

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon