Missie en werking

PIO heeft als missie om de immense koopkracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse publieke sector strategisch in te zetten voor innovatie. Met PIO creëren we - via innovatieve overheidsopdrachten-  kansen om de werking van de publieke sector te vernieuwen. We bieden daarbij een antwoord op diverse maatschappelijke uitdagingen. Dit doen we samen met ondernemingen, kennis- en onderzoekscentra.

Door deze aanpak draagt PIO bij aan:

  • Een performantere overheid 
  • Concurrerende en innoverende ondernemingen 
  • Oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen

Jaarlijks besteedt Vlaanderen, over alle niveaus heen, tussen de 30 en 40 miljard aan overheidsaankopen: een enorm economisch potentieel én hefboom voor méér innovatie!

Bij PIO streven we ernaar om innovatieve overheidsopdrachten te ontwikkelen tot een volwaardig innovatie-instrument. Onze missie is geslaagd als de Vlaamse publieke sector innovatieve overheidsopdrachten structureel inzet om haar werking en dienstverlening te optimaliseren en om toekomstgerichte beleidsdoelstellingen te helpen realiseren.

Dit doen we via een waaier aan activiteiten:

  • PIO sensibiliseert de Vlaamse publieke sector om met innovatieve overheidsopdrachten aan de slag te gaan 
  • PIO biedt Vlaamse overheids- en publieke organisaties, via de PIO-oproep, begeleiding en eventuele cofinanciering bij het voorbereiden en uitvoeren van overheidsopdrachten gericht op de ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen
  • PIO slaat de brug met ondernemingen, kennis- en onderzoekscentra om - via overheidsopdrachten- innovatieve oplossingen te ontwikkelen en valideren als antwoord op concrete publieke noden 
  • PIO deelt de opgedane kennis en ervaring met innovatieve overheidsopdrachten breed 
  • PIO bouwt aan een sterk netwerk van partners binnen en buiten de Vlaamse overheids- en publieke sector zodat de publieke koopkracht maximaal ingezet wordt als hefboom voor innovatie 

In het PIO plan van aanpak 2024 - 2025 lees je meer over onze strategische en operationele doelstellingen en de bijhorende geplande acties.