Breakout sessie 'Public procurement of digital innovations – Navigating between uncertainty and hype'

De internationale conferentie rond 'Innovation Procurement' bracht verschillende partijen samen, waaronder kmo’s, beleidsmakers en onderzoekers, om inzichten te delen over innovatieve overheidsopdrachten. We verzamelden de opnames van alle breakout sessies die gebracht werden.

Bekijk hier de opname

Hype will pass, substance will last: autonomous and generative AI

door Jens Bontinck

In een tijdperk van snelle ontwikkelingen in het AI-landschap is het een grote uitdaging om de dunne lijn te vinden tussen hype en tastbare vooruitgang en inhoud. Organisaties staan aan het begin van hun AI-reis of zijn actief op zoek naar de volgende strategische zet om een voorsprong op de concurrentie te krijgen. In deze workshop gaat Jens Bontinck in op de aanpak van ML6, werpt hij licht op de heersende trends en biedt hij bruikbare inzichten om verder te komen met een focus op impact en waardecreatie.

Tijdens deze sessie geeft Jens zijn visie geven op de evolutie van autonome AI en hoe deze kan worden ingezet binnen de publieke sector en inkoop.

This is the worst AI will ever be. 

Jens Bontinck
ML6

What CERN, Fire Brigades and ChatGPT have in common: public procurement amidst uncertainty

door Ruben Van Caelenberg

De aankoop van digitale innovatie in de publieke sector is verre van triviaal: de snelheid van de technologie overstijgt de aanbestedingscycli. Innovatieve overheidsopdrachten doen zijn intrede, waardoor vraag- en aanbodzijde op elkaar kunnen inwerken. Maar hoe?

Deze workshop gaat in op een aantal beproefde methoden om de slaagkans van innovatieve overheidsopdrachten binnen de publieke sector structureel te vergroten:

  • Use-case gedreven eisen om "wat" te scheiden van "hoe".
  • Waarde-risico matrix om innovatie aan vraag- en aanbodzijde te beoordelen
  • Set-gebaseerd ontwerp om meerdere "wegen naar Rome" te evalueren
  • Planning Poker om grote groepen intrinsiek concurrerende leveranciers te modereren

Tijdens deze sessie geeft Ruben praktijkvoorbeelden uit zijn eerdere projecten en laat hij het publiek de methoden interactief zelf toepassen. Het resultaat: een hands-on ervaring met succesvolle innovatiemethoden.