Circulair materiaalbeheer in het openbaar domein

Uitdaging

Mechelen ondertekende in oktober 2020 de doelstelling om de materialenvoetafdruk op het grondgebied met 30% te verminderen tegen 2030. Het onderhoud en de aanleg van het openbaar domein vallen hoofdzakelijk onder lokale bevoegdheid en bieden een interessante case om de stedelijke materiaalvoetafdruk significant te verminderen via circulair materiaalbeheer.

Om circulaire principes structureel te verankeren in het ontwerp en beheer van ons openbaar domein beschrijven we een mogelijke oplossing die bestaat uit een wisselwerking tussen deze gekende en nieuwe elementen:

  • De koppeling van ruimtelijke data met asset management door middel van optimalisaties in de werkprocessen en overschakeling op regionaal gehanteerde open standaarden;
  • Een nieuwe (tijdelijke) coördinerende rol die de diensten begeleidt in de transitie naar circulair ontwerp en beheer van openbaar domein;
  • Een verduurzaamd beeldkwaliteitskader waarbij de life cycle cost van materialen een bepalende factor is en dat uitgaat van heropwaardering van het bestaande;
  • Het onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor veelvoorkomende materialen met een hoge milieu-impact.

Delen: