Nog vervangen

Handelsvestigingsbeleid

Integraal handelsvestigingsbeleid

Het beleid van de Vlaamse Regering inzake detailhandel is verankerd in het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.

Vier overkoepelende basisdoelstellingen

Het integraal handelsvestigingsbeleid beoogt een beleid op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau gebaseerd op vier overkoepelende basisdoelstellingen:

 • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten;
 • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten;
 • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden;
 • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Om deze doelstellingen in de praktijk te kunnen realiseren reikt het decreet verschillende instrumenten aan. 

Stedenbouwkundige verordening of ruimtelijke uitvoeringsplan

Via stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen creëert het decreet de mogelijkheid om kernwinkelgebieden, detailhandelszones en winkelarme gebieden af te bakenen alsook om het winkelaanbod te sturen waar dit nodig is voor het waarborgen van de vier doelstellingen. Deze sturing kan gebeuren op minimale en maximale winkelvloeroppervlakten voor zes kleinhandelscategorieën:

 • verkoop van voeding
 • verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • verkoop van vervoers- en transportmiddelen
 • verkoop van andere volumineuze goederen
 • verkoop van andere niet-volumineuze goederen

Een goed wordt als volumineus beschouwd als de som van de hoogte, de breedte en de diepte minimaal 2,5 m bedraagt.  

Handelsvestigingsconvenant

Verder kunnen gemeenten met ontwikkelaars of exploitanten handelsvestigingsconvenanten afsluiten over gezamenlijke initiatieven en de betrokkenheid bij het kernversterkend beleid van de gemeente. 

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moet aangevraagd worden:

 • vanaf een netto handelsoppervlakte van 400 m²
 • bij uitbreidingen van meer dan 300 m² of meer dan 20%
 • bij wijzigingen tussen de verschillende categorieën van kleinhandel
 • bij samenvoegen van panden tot een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m²
 • bij opsplitsen van handelsvestigingen van meer dan 400 m² naar kleinere vestigingen

Wetgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid