Leuven - foto van Unsplash

Aanbod voor lokale besturen

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

In Vlaanderen loopt momenteel een Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Daarmee willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt zo bij tot:

  • een performante overheid 
  • competitieve ondernemingen 
  • oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Meer informatie over wat PIO voor jouw lokaal bestuur kan betekenen