De Vitrine

Museum Liberation Garden als hefboom voor kernversterking in Leopoldsburg

Leopoldsburg

|
Foto door Philip Hilven

Stelselmatig bouwen aan nieuwe toekomst

Na het opheffen van de dienstplicht in 1993 verloor Leopoldsburg heel wat van zijn economische slagkracht. Van de 365 cafés die de garnizoensplaats ooit had, bleven er enkele jaren later slechts een handvol over. Ook de handel kreeg klappen met heel wat leegstand tot gevolg. De voorbije jaren ging Leopoldsburg op zoek naar een tweede adem via een onderbouwd en doelgericht plan.

De bedrijvige kern van DNA tot concreet project

Met de steun van eerst de provincie Limburg en UNIZO en nadien van VLAIO en de Profploeg kwam er een masterplan. Eerst werd het DNA van Leopoldsburg bepaald. Het militaire en het koninklijke aspect werden de pijlers van de identiteit van “Het Kamp”, zoals Leopoldsburg ook genoemd wordt. Vanuit die gegevens werd ervoor gekozen om een prestigieus museum rond de Tweede Wereldoorlog te bouwen. Het museum kreeg de naam Liberation Garden, een verwijzing naar Operatie Market Garden waarmee de geallieerden via een bruggenhoofd in Nederland wilden doorstoten naar het Ruhrgebied. Een groot deel van de logistiek voor deze gewaagde operatie werd vanuit Leopoldsburg georganiseerd. Liberation Garden moet dienen als hefboomproject waar ook de lokale handel en horeca van moeten kunnen genieten. Om dat in een concreet plan te gieten werd de hulp van VLAIO en de Profploeg ingeroepen. 

Beleving en verbinding centraal

Deel van de verbindingsroute tussen het centrum en Liberation Garden

Centraal in het plan staat een belevingsroute van 750 meter tussen het treinstation en het museum. De Profploeg zette de lijnen uit. Voor de uitvoering ervan werken verschillende gemeentediensten nauw samen: cultuur, toerisme, openbare werken, ruimtelijke ordening, middenstand en de technische dienst. Het projectgebied situeert zich tussen het station van Leopoldsburg in het westen en het nieuwe Liberation Garden Museum in het zuidoosten. Tussen deze punten worden een aantal straten meegenomen, waaronder de handelsas van de Koningsstraat en de Kastanjedreef langs het cultureel centrum. Met een speelfortenroute en expowandeling wordt de verbinding tussen het nieuwe museum, het centrum en het station aangepakt. Daar worden bezoekers aan de gemeente gegidst langsheen verschillende belangrijke en interessante punten in en rond het centrum.

Klaar voor actie

Intussen is het museum klaar en voert het gemeentebestuur onder impuls van schepen van toerisme Marleen Kauffmann het masterplan uit dat Leopoldsburg nieuw leven moet inblazen. Vanuit de Profploeg worden alvast volgende stappen en timing voorzien: 

  1. Uitvoering street art en aanleg voorplein Liberation Garden Museum: 2023
  2. Gunning ontwerper (Maarschalk Fochstraat & routes): medio 2023
  3. Goedkeuring voorontwerp in gemeenteraad (incl. participatietraject): november 2023
  4. Goedkeuring definitief ontwerp in de gemeenteraad: oktober 2024
  5. Goedkeuring vergunning in het College van Burgemeester en schepenen: maart 2025
  6. Aanbesteding en gunning (parallel met vergunning) oktober 2024
  7. Start der werken (gefaseerd): augustus 2025
  8. Voorlopige oplevering der werken: oktober 2026

Delen:

Jouw mening:
3
0
0
1