De Vitrine

Doe-mentaliteit doet Amerikaanse stad Jasper floreren

Jasper,

|

Hoe inwoners meer en langer laten genieten van het centrum? De Amerikaanse stad Jasper is een schoolvoorbeeld van hoe het kan. Door middel van moderne herinrichtingen en unieke toevoegingen zoals een vuurschaal en schommels komt de stad terug tot leven. Dagelijks zijn organisaties bezig om de stad er beter te doen uitzien. Er wordt gewerkt in verschillende fasen en alle inwoners dragen hun steentje bij.

Impact Jasper

De Amerikaanse stad Jasper is gelegen in Jasper County in Texas. De stad telt ongeveer 8.200 inwoners. De dichtstbijzijnde grote stad is Houston, gelegen op zo’n 220 kilometer. Jasper doet er als kleine stad alles aan om een centrum te creëren waar de mens centraal staat. De leidraad bij het revitaliseren van de stad draagt de naam ‘Impact Jasper’. Dit visiedocument werd in 2019 goedgekeurd nadat het in een uitgebreide samenwerking tussen de lokale overheid, inwoners, verenigingen en experten tot stand kwam. Niet minder dan 34 verschillende initiatieven zoals workshops, publieke bevragingen, interviews en inspraakmomenten met de jeugd via de scholen werden opgezet om ideeën en feedback te verzamelen bij de inwoners. Het plan doet niet alleen uitspraak over de lokale economie maar ook onder meer over de gemeenschap, mobiliteit, woonkwaliteit, leefkwaliteit, groen, recreatie, landgebruik, voorzieningen en infrastructuur. Het plan sluit af met een aantal heldere objectieven en prioriteiten waarrond vervolgens specifieke acties kunnen worden gebouwd.

Openbare ruimte als katalysator

Een belangrijk aspect voor de stad Jasper in het nastreven van een betere stedelijke dynamiek is de herinrichting van de openbare ruimte. Enkele jaren geleden werden de oude waterleidingen in het centrum van de stad vervangen. Een betere waterkwaliteit, hogere capaciteit en betere druk op de leidingen moesten ervoor zorgen dat meer bedrijven en inwoners toegang krijgen tot water. De waterleidingen lopen onder het centrale plein van de stad, waardoor het volledige plein op de schop ging. Het was meteen de perfecte opportuniteit om ook het plein zelf volledig te renoveren. Het plein voorziet nu extra groen, banken, bredere voetpaden, muziek, etc. Ook schommels en een vuurplaats kregen een plaatsje op het plein. Dankzij de renovaties is het nu ook mogelijk om evenementen te organiseren die meer gericht zijn op sfeer en gezelligheid. 

Beleving in de stad

De heraanleg van het centrale plein als ontmoetingsplaats heeft de stad, de inwoners en de verschillende verenigingen letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar gebracht. Door verder in te zetten op een kwalitatieve open ruimte waarin de mens centraal staat en waarin ruimte wordt geboden voor activiteiten, gemeenschapsvorming en ondernemerschap wordt meer beleving in het centrum gecreëerd. Eén van de drijvende kracht is The Heart of Jasper, een non-profit organisatie die instaat voor de beleving in de stad. Samen met andere organisaties zoals ‘the City of Jasper’, ‘Jasper Chamber of Commerce’ en ‘Dubois County Tourism’ proberen ze de nodige veranderingen door te voeren en nieuwe dynamieken te brengen via innovatieve programma's en samenwerking. Het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap staat centraal. Een dynamiek die staat of valt met een doe-mentaliteit bij het opzetten van acties en initiatieven. Hiervoor wordt teruggegrepen naar het visiedocument ‘Impact Jasper’. Alle stakeholders zitten samen rond tafel onder impuls van de organisaties. Ze bespreken op welke manier de doelstellingen kunnen behaald worden en hoe iedereen vervolgens een steentje kan bijdragen. Een opeenvolging van kleinere en grotere initiatieven die telkens aangepakt én afgewerkt worden blijkt goed te werken voor Jasper. 

Astra cinema

De samenwerking en doe-mentaliteit van de inwoners vertaalt zich in verschillende initiatieven. Een sprekend voorbeeld is de herontwikkeling van cinema- en theaterzaal Astra. In 2002 sloot Astra de deuren omwille van de onhoudbare concurrentie door de grote(re) ketens. Na meer dan tien jaar gesloten te zijn, werd een campagne opgestart om nieuw leven te blazen in Astra. De zaal werd gerenoveerd zonder zijn originele en nostalgische karakter te verliezen en wordt ondertussen nog steeds uitgebaat. De zaal reflecteert het gemeenschapsgevoel, doet dienst als ontmoetingsplaats en staat symbool voor de geschiedenis van de stad. 

Succesformule

Met 8.200 inwoners kan Jasper bezwaarlijk een grote stad genoemd worden. Toch slagen ze erin om stelselmatig te groeien en te bloeien. De succesformule blijkt te bestaan uit een aantal elementen. De basis was het visiedocument dat afgerond werd met een aantal heldere doelstellingen. Vervolgens werd het centrale plein als katalysator ingezet op twee fronten: een opwaardering van de ruimte én het samenbrengen van de mensen in die ruimte. Dit leidde vervolgens tot een blijvend actief samenwerken van de stad, organisaties en inwoners. Tot slot is ook het effectief aanpakken van projecten en deze tot een goed einde brengen een sleutelelement. De zichtbare resultaten in het centrum zorgen namelijk telkens opnieuw voor bijkomende motivatie en versterking van de werking. De stad Jasper won voor deze aanpak dan ook de ‘Strong Town Contest’ in 2022. 

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0