De Vitrine

Chainels brengt Oostendse handelaars online samen

Oostende

|
Stockfoto

Het vooral in Nederland bekende platform Chainels zal binnenkort de handelaars van Oostende online in verbinding brengen met elkaar én met de stadsinstanties. Daarmee is Oostende naast Roeselare de tweede stad in ons land die gebruik zal maken van deze tool om de communicatie met en tussen handelaars te optimaliseren.

Communicatieplatform

Lokale besturen willen niets liever dan goed functionerende communicatielijnen van en naar de handelaars op hun grondgebied. Doorgaans wordt een combinatie van verschillende online en offline kanalen ingezet, maar telkens met dezelfde drempels. Niet iedereen ontvangt de boodschap, gecentraliseerde informatie wordt niet verspreid naar medewerkers en collega’s, de opkomsten op fysieke momenten zijn wisselend, er is een veelheid aan kanalen, enzovoort. Met Chainels, reeds goed ingeburgerd in Nederland, wordt door de stad Oostende een nieuw platform aangeboord.

Chainels is een communicatietool die zowel via een app als via een website kan gebruikt worden, niet alleen door de handelaars zelf maar ook door hun personeel. Oostende is na Roeselare pas de tweede Belgische stad die dit platform als communicatiemiddel zal gebruiken, maar zowel in Nederland als in enkele Scandinavische landen wordt het platform al veelvuldig gebruikt en goed bevonden.

In Oostende voeren ze de implementatie stapsgewijs door. Eerst wordt getest met een selecte groep van handelaars, en als de resultaten positief zijn kan het platform uitgebreid worden naar alle Oostendse handelaars. Het einddoel is dat alle communicatie naar de handelaars, zowel vanuit het Economisch Huis Oostende als vanuit de stad Oostende, via één kanaal kan gebeuren. Alle informatie staat dan gecentraliseerd op één platform. Bovendien laat Chainels een gedifferentieerde communicatie toe, bijvoorbeeld per sector, straat of deelnemers aan bepaalde acties.

Input van beide kanten 

De testgroep bestaat uit de handelaars die deel uitmaken van de vzw Centrummanagement onder leiding van voorzitter Koen Lenoir. Wat betreft communicatie van de verschillende instanties naar de handelaars wordt onder meer gedacht aan belangrijke informatie over straatwerken, aankomende acties, vergunningen, enzovoort. Omgekeerd kunnen de Oostendse handelaars ook input geven aan de stadsdiensten, zoals de melding van defecten en het doorgeven van vacatures aan het Economisch Huis Oostende. Ook tussen de handelaars onderling zal overigens gecommuniceerd kunnen worden via het ondernemersforum op het platform.

Delen:

Jouw mening:
1
0
0
0