De Vitrine

Amsterdam emissievrij tegen 2025

Amsterdam

|

Amsterdam heeft het ambitieuze doel om tegen 2025 een emissievrije stad te zijn. Dit initiatief komt voort uit de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (UAS) en is ondertekend door de Rijksoverheid, de stad Amsterdam, omliggende gemeenten en verschillende bedrijfsvertegenwoordigers. Zo werd in 2018 al een milieuzone ingesteld voor brommers en fietsers waarin voertuigen van vóór 2011 niet meer toegestaan zijn. Maar ook andere stakeholders moeten nu snel schakelen.

Actieplan Schone Lucht

Via het Actieplan Schone Lucht Amsterdam, een onderdeel van de UAS, streeft de stad naar een emissievrije zone voor bestel- en vrachtwagens binnen de Amsterdamse ringweg tegen 2025. De invoering van dit plan vindt geleidelijk plaats, met overgangsregelingen voor bestaande voertuigen, zodat ze voldoende tijd hebben om over te schakelen op emissievrij transport.

Uitdagingen voor transitie vracht- en bestelwagens

Ondanks de vooruitgang die is geboekt, zijn er nog veel uitdagingen. Elektrische bestelwagens komen langzaam op de markt en elektrische vrachtwagens zijn bijna onvindbaar. Bovendien zijn de kosten voor de aanschaf van elektrische voertuigen aanzienlijk hoger en is de noodzakelijke stroomvoorziening niet aangepast.

Sleutelrol voor CLIC

Het Actieplan Schone Lucht Amsterdam heeft de transportsector voor grote uitdagingen gesteld. Een transitie is noodzakelijk. Een sleutelrol in deze transitie is weggelegd voor de City Logistics Innovation Campus (CLIC), een stadsdistributiecentrum dat net buiten de stadsgrenzen in Lijnden is gepland. CLIC, een privé-initiatief, wil de logistieke transitie aanpakken door bedrijven in verschillende sectoren te helpen hun leveringen te stroomlijnen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Vanaf 2024 organiseert en bundelt CLIC het transport van goederen, voedsel en afval. Volgens Koen de Bruijn, Business Development Manager, is CLIC gericht op innovatie voor stadslogistiek, nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe transportvormen.

Samenwerking is een sleutelbegrip. We bieden per sector een oplossing voor stadslogistiek. De mens staat centraal in onze werking. Daarvoor creëren we een inspirerende kennisomgeving met ruime aandacht voor gezondheid, sport en events.

Koen De Bruijn
Business Development Manager CLIC

In plaats van zich te concentreren op de verzender, wil CLIC de logistiek optimaliseren vanuit het perspectief van de ontvanger, door transportstromen te organiseren op wijk- of straatniveau, waardoor het aantal voertuigen in elk gebied wordt verminderd. Belangrijke sectoren zijn onder meer food, farma, hotels en dienstenbedrijven.

Multifunctionele campus

Naast het faciliteren van stadslogistiek, biedt de campus ook ruimte voor andere stadsdiensten zoals catering en pakketdiensten. Bovendien kunnen bedrijven de kosten van zero-emissievoertuigen delen, waardoor de overstap naar duurzamer transport aantrekkelijker wordt.

CLIC onderscheidt zich van andere stadsdistributiecentra door zijn unieke locatie en actieradius, en het ecosysteem dat het creëert voor stadslogistiek. “We maken duurzaamheid concreet door een zero CO2-uitstoot en ons functioneel design. We zijn BREEAM- en WELL-gecertificeerd. BREEAM is een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. WELL is een systeem voor het meten, certificeren en monitoren van de gebouwde omgeving op elementen die impact hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. CLIC wil de kraamkamer van stadslogistiek zijn: creëren, testen en implementeren en daarna uitrollen over meerdere steden.” Als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit, neemt CLIC volgens Debruijn een sleutelrol in.

CLIC is op dit moment het belangrijkste en meest kansrijke initiatief op het gebied van stadslogistiek in deze regio. Maar er zijn meer factoren die bijdragen aan schonere lucht, zoals veranderingen in openbaar vervoer, taxi's en brommers.
 

Koen De Bruijn
Business Development Manager CLIC

Bussen en taxi’s

Het GVB, de openbaarvervoermaatschappij van Amsterdam, heeft als doel om in 2025 volledig emissievrij te rijden. Een omschakeling naar een volledig elektrische busvloot is de belangrijkste stap. Daarnaast wordt onderzocht hoe de veerboten van GVB op de meest milieuvriendelijke manier kunnen opereren.
 

Stad Amsterdam werkt ook samen met de taxibedrijven. Via subsidies voor de aankoop van elektrische taxi’s, de aanleg van voldoende laadinfrastructuur en incentives zoals voorrangsmaatregelen voor elektrische taxi’s op standplaatsen, moet ook de taxivloot tegen 2025 emissievrij zijn.

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0