Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Lerend netwerk

Lerend netwerk voor clusterorganisaties

Via het clusterbesluit worden clusterorganisaties financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Daarnaast wenst het Agentschap Innoveren & Ondernemen, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het clusterprogramma, ook ondersteuning aan te bieden op operationeel vlak zodat de clusterorganisaties hun werking kunnen optimaliseren en beter worden in wat ze nu al doen.

Eén van de acties die hiervoor opgezet wordt, is het lerend netwerk voor clusterorganisaties. Via dit lerend netwerk worden de clusterorganisaties enerzijds voorzien van informatie over het dienstenaanbod vanuit de overheid dat relevant is voor hun eigen werken én voor hun leden. Anderzijds worden hun kennis en vaardigheden omtrent het functioneren van en in een clusterorganisatie vergroot via sessies waar goede praktijken en het leren van elkaar centraal staan. Op regelmatige basis worden sessies georganiseerd waarop de clustermanagers en hun medewerkers uitgenodigd worden.