Vlaams beschermingsmechanisme 8

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 8 (subsidiemaand mei 2021)?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen werden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 14 april 2021 werd besloten tot een gefaseerde versoepeling na de paaspauze waarbij onder meer niet-medische contactberoepen terug open mochten, niet-essentiële handelszaken niet langer enkel op afspraak moesten werken en cafés en restaurants hun terrassen mochten openen. Een aantal sectoren blijft ook vanaf 1 mei echter nog verplicht gesloten.

Als deze coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 leiden, kan een onderneming steun ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Ook verplicht gesloten ondernemingen kunnen deze steun ontvangen voor de periode tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2021 dat ze verplicht gesloten waren. Hierbij moeten ze hun omzetdaling niet aantonen. 

Cafés en restaurants kunnen, ondanks het feit dat hun terrassen mochten openen op 8 mei, nog steeds de aanvraag indienen voor verplichte sluiting voor de volledige maand mei en moeten hun omzetdaling niet aantonen.

Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme 8 is een steunmaatregel voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die met een serieuze omzetdaling te maken hebben. Dit is het gevolg van de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de zeven vorige Vlaamse beschermingsmechanismes.

Deze steunmaatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun.

Toepasselijke wetgeving

  1. De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan.
  2. De beslissing van de Commissie van 24 maart 2021: C(2021) 2105 “SA.62156 (2021/N) – Amendment to SA.60524 (2020/N) - COVID-19: Flemish Protection Mechanism for undertakings that suffer a turnover decline due to the continuing Covid-19 measures of 28 October 2020”
  3. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  4. Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussels
België

Telefoon
E-mail