Nacissen in de sneeuw, foto van unsplash

Vlaams beschermingsmechanisme 7

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 7 (subsidiemaand april 2021) ?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 24 maart 2021 werden de maatregelen verstrengd.

Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021 leiden, kan een onderneming een steun ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Ook verplicht gesloten ondernemingen kunnen deze steun ontvangen voor de periode tussen 1 april 2021 en 30 april 2021 die ze verplicht gesloten waren. Hierbij moeten ze hun omzetdaling niet aantonen.

Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

Niet-essentiële handelszaken kunnen geen aanvraag indienen voor een verplichte sluiting en moeten de omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen. Ze kunnen wel kiezen om de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen voor de kortere periode van 1 april 2021 tot en met 25 april 2021 waarbinnen ze enkel op afspraak mogen open zijn en mogen hierbij als referentieomzet het omzetcijfer zonder btw uit de volledige maand april 2019 opgeven.

Voorwaarde is dat ze minstens deeltijds op afspraak open blijven binnen de subsidieperiode van april 2021.

De omzet uit de verkoop van vooraf bestelde goederen, die afgehaald of thuis geleverd worden, wordt niet meegeteld in de berekening van de omzetdaling van minstens 60% voor de subsidieperiode in de maand april 2021.

Het Vlaams beschermingsmechanisme 7 is een steunmaatregel voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die met een serieuze omzetdaling te maken hebben. Dit is het gevolg van de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de zes vorige Vlaamse beschermingsmechanismes.

Deze steunmaatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Toepasselijke wetgeving

  1. De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan.
  2. De beslissing van de Commissie van 24 maart 2021: C(2021) 2105 “SA.62156 (2021/N) – Amendment to SA.60524 (2020/N) - COVID-19: Flemish Protection Mechanism for undertakings that suffer a turnover decline due to the continuing Covid-19 measures of 28 October 2020”
  3. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  4. Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon