In 't kort

Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek (CORNET staat voor COllective Research NETwork), waarbij globale internationale projectvoorstellen ingediend worden vanuit een consortium met minstens partners uit twee deelnemende landen of regio’s.

Er is geen thematische focus. Het onderzoek moet relevant en toegankelijk zijn voor een hele industriële (sub)sector en de toegevoegde waarde van een internationaal initiatief moet duidelijk aantoonbaar zijn.

De belangrijkste doelstelling van het VIS/Collectief Onderzoek programma is het verhogen van de kennis en competentie van bedrijven. De resultaten die voortvloeien uit collectieve projecten moeten op korte of lange termijn leiden tot een economische meerwaarde bij de bedrijven. Deze kan gerealiseerd worden door innovaties, nieuwe ontwikkelingen, optimalisatie van producten/processen of diensten en implementatie van de resultaten bij de doelgroepbedrijven.

Daarnaast moeten collectieve onderzoeksresultaten gevaloriseerd worden voor en door een zo ruim mogelijke groep van bedrijven.

Covid-19-gerelateerde problemen?

VLAIO is niet doof voor de COVID-19-gerelateerde problemen die projectleiders van collectieve programma’s signaleren. Het heeft dan ook volgende beslist:

Lopende VIS-projecten die belemmerd zijn in hun uitvoering, kunnen tot 3 maand verlengd worden binnen de toegekende steun. De projectleider richt hiervoor een gemotiveerde vraag aan de projectadviseur.

Samengevat

Voor wie?
collectief van bedrijven
Voor wat?
innovatieve oplossingen voor concrete problemen
Bedrag
80% van de aanvaarde begroting

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail