Opvolgingsdocumenten

Vanaf 1 januari 2018 kunnen er geen nieuwe TGO-projecten meer ingediend worden.

Verslaggeving

De verslaggeving over het project (zie toelichtingsdocument) bestaat standaard uit korte opvolgingsfiches bij elke betalingsschijf en het verslag bij het einde van de uitvoering van het project. Daarnaast kunnen specifieke verslagen worden gevraagd bij tussentijdse evaluaties. Tot slot wordt bij het einde van het project afgesproken welke informatie nog zal moeten geleverd worden tijdens de valorisatieperiode. Bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen tijdens de uitvoering moet een dringende melding worden gedaan.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail