Zero-emissie voertuigen

Laatst gewijzigd op 30 aug 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
particulieren, zelfstandigen, vzw's en aanbieders van autodelen
Voor wat
zero-emissie voertuigen
Premie
van € 750 tot € 4000 (afhankelijke van type voertuig)

Wat houdt de maatregel in

Particulieren, zelfstandigen, vzw's en aanbieders van autodelen konden voor de aankoop van zero-emissievoertuigen (een volledig elektrisch voertuig, een wagen met brandstofcel op waterstof) een premie verkrijgen van de Vlaamse overheid. De premie was ook van toepassing voor de aanschaf van een nieuwe elektrische motorfiets of elektrische bromfiets klasse B.

De Vlaamse regering heeft beslist om deze premie stop te zetten vanaf 1 januari 2020. Aanvragen konden nog worden ingediend tot 31 december 2019. . 

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets besteld heeft, waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, kwam wel nog aanmerking, indien de premie werd aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig.

Wie komt in aanmerking

Voor deze maatregel komen natuurlijke personen (particulieren én zelfstandigen), vzw's en aanbieders van autodelen in aanmerking die zijn gevestigd in het Vlaams Gewest.

Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld bvba, cvba, commanditaire vennootschap, landbouwvennootschap, nv, vof). Ook bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

Wat komt in aanmerking

De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:

 • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender);
 • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).

De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze types:

 • voertuigtype 1:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend);
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton);
 • voertuigtype 2: bromfietsen klasse B (hieronder vallen ook een deel elektrische driewielers en vierwielers);

 • voertuigtype 3: motorfietsen;

Het moet gaan om 'nieuwe' voertuigen:

 • een nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016 (of 1 januari 2018 voor vzw's en aanbieders van autodelen);

 • een nieuwe bromfiets klasse B (incl. sommige drie- en vierwielers) of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.

Het voertuig moet minstens 3 jaar behouden blijven of 3 jaar geleased worden. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

Omvang steun

De premie voor een zero-emissie voertuig bedraagt in 2018 en 2019 maximaal € 4.000 en hangt af van de cataloguswaarde van de wagen of het lichte vrachtvoertuig. 

De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt € 1.500. Voor een elektrische bromfiets klasse B is dit € 750 (telkens maximaal 25% van de catalogusprijs).

Bovendien gelden volgende beperkingen:

 • een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype;
 • bij de beoogde ondernemingen geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van € 200.000 per bedrijf per jaar;
 • zelfstandigen (éénmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid.

Aanvraagprocedure

De premie kan uitsluitend online aangevraagd worden op:  www.energiesparen.be/zero%20emissie%20voertuig.

De aanvraagprocedure kan pas opgestart worden na de inschrijving van de 100% elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische bromfiets of elektrische motorfiets.

Binnen de 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) dient het webformulier ingevuld te zijn.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België

Telefoon