Wijzigingen aan Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer

De federale regering wil deze werkhervattingspremie versterken en verhoogt daarom vanaf 1 januari 2024 het forfaitaire bedrag tot € 1.725, op voorwaarde dat zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toestemming bij de werkgever ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Sinds 1 april 2023 heeft de werkgever recht op deze werkhervattingspremie. Nu het Koninklijk besluit op 31 juli 2023 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met de toekenningsvoorwaarden kan ook de aanvraag gebeuren. Meer informatie op de website van het RIZIV of in deze maatregel in de Subsidiedatabank.