Wijzigingen aan Laadpalen steun

Er werd op 6 december 2023 door de fiscus een nieuwe Circulaire 2023/C/97 met FAQ over de verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens gepubliceerd waarbij nog een aantal 'Veel gestelde vragen' worden verduidelijkt zoals 'Wat als het laadstation wordt afgeschreven voor een belastbaar tijdperk waarin het niet operationeel en publiek toegankelijk is geweest?'. 'In dat geval zal het aftrekbaar bedrag van de afschrijvingen niet worden verhoogd. De belastingplichtige zal maar voor een verhoging van de afschrijvingen in aanmerking komen vanaf het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk wordt. De verhoging van de aftrekbare afschrijvingen zal pas vanaf dat tijdperk van toepassing zijn voor de resterende afschrijvingsannuïteiten, voor zover nog steeds aan de gestelde voorwaarden is voldaan.'

Er werd op 8 juni 2023 door de fiscus een nieuwe Circulaire 2023/C/57 met FAQ over de belastingvermindering voor laadstations voor elektrische wagens gepubliceerd waarbij nog een aantal 'Veel gestelde vragen' worden verduidelijkt.

Er werd op 2 januari door de fiscus een nieuwe Circulaire 2023/C/1 gepubliceerd naar aanleiding van een aantal wijzigingen door de Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.

Particulieren en zelfstandigen kunnen een belastingvermindering verkrijgen voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 augustus 2024. Het bedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, werd verhoogd vanaf 1 januari 2022 naar € 1.750 per laadstation en per belastingplichtige (voorheen € 1.500). Vanaf 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation. Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden. Meer informatie over deze aanpassingen kan je vinden in de Wet van 20 november houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (1).

De termijn van de verhoogde kostenaftrek van 200% werd verlengd tot 31 maart 2023 ingevolge de lange leveringstermijn van laadstations. Meer informatie in de Wet houdende diverse fiscale bepalingen (1), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022.