Wijzigingen aan Circulair ondernemen subsidies

Voor creatievelingen in de lifestyle industry staat momenteel de derde oproep van WORTH open. Een aanvraag indienen kan van 12 september 2023 tot en met 27 november 2023 (17u). In deze derde oproep zullen er 67 nieuwe projecten geselecteerd worden. De subsidie staat onder meer open voor baanbrekende technologische innovaties, circulaire revolutionaire oplossingen, sociale impact of creatieve bedrijfsideeën in de lifestyle-industrie. De oproep valt onder financiering van de Europese Commissie onder COSME, het EU-programma voor het concurrentievermogen van kmo's. Meer informatie kan je nalezen op WORTH Partnership Project
Momenteel loopt er via Vlaanderen Circulair en OVAM een oproep rond ondersteuning voor innovatieve, circulaire projecten in de zorgsector. Partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties kunnen een experimenteer-, demonstratie- of disseminatieproject indienen. De voorstellen moeten focussen op het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) verzorging. Het totale budget van de oproep bedraagt € 2.000.000 euro. De call sluit af op 29 september 2023 (12u).
Met de oproep 'Circulaire ketenprojecten' wil de provincie Oost-Vlaanderen circulaire samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties op haar grondgebied. Projecten die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren, komen in aanmerking. Het kan daarbij zowel gaan om initiatieven die streven naar circulaire product- en procesinnovatie als het ontwikkelen en testen van nieuwe circulaire technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 25.000. Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2023. Meer informatie via de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor circulaire ketenprojecten
Via de nieuwe oproep Living labs circulaire economie kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de sector maakindustrie / machinebouw en de sector chemie en kunststoffen. Via multi-stakeholder en multi-level samenwerkingen zorgt het project voor het uitwerken, testen, implementeren en opschalen van circulaire oplossingen. Het partnerschap bestaat uit ten minste drie partners, waarvan ten minste één bedrijf, en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten. De deadline voor de vooraanmelding is 14 juni 2023, hieraan voorafgaand is er een infosessie en zijn inspiratiesessies gepland. De steun bedraagt maximaal € 500.000. Alle informatie over deze nieuwe oproep en de verschillende deadlines kan je nalezen op Living labs circulaire economie.
Met de oproep Belgium builds back circular wenst de federale overheid de overgang naar een circulaire economie in België te ondersteunen. De tweede BBBC-projectoproep concentreert zich op twee dimensies van de circulaire economie: substitutie van chemische stoffen en ecodesign. Een aanvraag indienen kan door organisaties of consortia (Belgisch of actief in België) waaronder bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's, start-ups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 voor projecten voor substitutie van chemische stoffen. Voor ecodesignprojecten gaat het om minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000. De deadline om het projectvoorstel in te dienen is 24 juni 2023. Meer informatie en het deelnameformulier is te vinden op de website van de FOD Economie