Wijzigingen aan Circulair ondernemen subsidies

Het ING Fonds voor een meer circulaire economie ondersteunt projecten die bijdragen aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen binnen een waardeketen. Er is steun voor zowel de socio-professionele inschakeling van mensen als voor de samenwerking tussen partners om te komen tot continue kringlopen van materiaalgebruik. Voorstellen kunnen worden ingediend door vzw's, organisaties in de sociale economie, kleine bedrijven (starters, eenmansbedrijven, enz.), individuen, groepen, buurtcomités, scholen en andere onderwijsinstellingen, opleidingscentra. Partnerschappen zijn essentieel tussen deze actoren en kunnen ook worden aangegaan met overheidsinstanties en commerciële bedrijven. Deze laatste (overheden en commerciële bedrijven) zijn niet direct het doelwit van de projectoproep, maar worden aangemoedigd om bij te dragen aan projecten van de circulaire economie die door de andere hierboven genoemde actoren worden geleid en beheerd. Het Fonds stelt € 250.000 ter beschikking, elk project kan tussen € 25.000 en € 50.000 ontvangen. Een dossier indienen kan tot 25 juni 2024. Meer informatie over deze projectoproep is na te lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.
 

1. De oproep 'Circulaire ketensamenwerking' ondersteunt proefprojecten van ondernemingen en organisaties die samen een circulair businessmodel ontwikkelen. Het gaat om het ontwikkelen, testen en implementeren van een circulair product, proces, of circulaire dienst. Projecten moeten bestaan uit samenwerkingsverbanden met minimaal 2 kmo’s, aangevuld met alle partners die nodig zijn. De steun bedraagt 80% tot maximaal € 100.000 per project. VLAIO kent de steun toe voor een periode van maximaal 2 jaar. Een aanvraag indienen kan van 15 mei 2024 (8u) tot 13 juni 2024 (14u). Op 23 april (9u-10u) vindt er een infosessie plaats over deze nieuwe oproep, inschrijven kan tot 19 april via dit webformulier. 2. Voor (innovatieve) circulaire projecten is er daarnaast de nieuwe Europese oproep Up2Circ. Kmo's kunnen een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsstudie (steun tot € 15.000) en piloot- of demonstratieprojecten (steun tot € 50.000). De steun kan tot 100% van de projectbegroting bedragen. Kandidaten moeten het Up2Circ Assessment doorlopen hebben en deelnemen aan het gratis online traject Up2Circ Academy. De oproep loopt van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2024. Meer informatie kan je nalezen op de website Up2Circ.eu. Geïnteresseerde Vlaamse kmo's kunnen hierover contact opnemen met Enterprise Europe Network Vlaanderen via maaike.vanovermeire@vlaio.be.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer lanceerde haar jaarlijkse projectoproep voor transitieprojecten met een regionale focus. Indieners kunnen tot € 40.000 aanvragen. Deze oproep staat enkel open voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid, initiatieven en organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. De deadline is 20 februari 2024. Meer informatie over deze oproep kan je lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.

De derde BBBC-projectoproep richt zich op de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen, waaronder PFAS en hormoonverstoorders. De oproep staat ook open voor bedrijven, met bijzondere aandacht voor kmo's. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 2 miljoen per project. De deadline om een projectvoorstel in te dienen is 31 december 2023. Meer informatie en het deelnameformulier is te vinden op de website van de FOD Economie. Op 17 november is er een online infosessie

Voor creatievelingen in de lifestyle industry staat momenteel de derde oproep van WORTH open. Een aanvraag indienen kan van 12 september 2023 tot en met 27 november 2023 (17u). In deze derde oproep zullen er 67 nieuwe projecten geselecteerd worden. De subsidie staat onder meer open voor baanbrekende technologische innovaties, circulaire revolutionaire oplossingen, sociale impact of creatieve bedrijfsideeën in de lifestyle-industrie. De oproep valt onder financiering van de Europese Commissie onder COSME, het EU-programma voor het concurrentievermogen van kmo's. Meer informatie kan je nalezen op WORTH Partnership Project