Wijzigingen aan Belastingvoordeel kwijtschelding huur (coronavirus)

Ook van deze maatregel is de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie de juridische basis: 'Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (Titel 2, Hoofdstuk 4, artikel 13, 14 en 15). Titel 2 van deze wet treedt in werking op 1 april 2021. Er kan wel nog een KB worden gepubliceerd met meer info over de bewijslevering aan de fiscus.   
Gewijzigd op
De juridische basis van deze maatregel kan je raadplegen in het 'Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie' op dekamer.be. Hier vind je alvast meer informatie over dit nieuwe fiscaal voordeel (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op hoogte.    
Gewijzigd op
De juridische basis van deze maatregel kan je raadplegen in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie op dekamer.be. Hier vind je alvast meer informatie over dit nieuwe fiscaal voordeel (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op hoogte.    
Gewijzigd op