Wijzigingen aan Belastingvoordeel kwijtschelding huur (coronavirus)

De fiscus publiceerde in september een addendum bij de vorige Circulaire: Circulaire 2021/C/83 over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur (tweede periode)

De fiscus publiceerde ondertussen het aangepaste modelformulier dat je nodig hebt voor het aanvragen van dit fiscaal voordeel. Zie nieuwsbericht Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Zopas werd de wet gepubliceerd die het voordeel voor de maanden juni, juli, augustus of september regelt: Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1) (Titel 2, Hoofdstuk 5, artikel 7, 8 en 9) (BS 29 juli 2021). Deze maatregel verschilt op één punt met de vorige regeling: het is vereist dat de onderneming minstens één dag heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Daarnaast geldt dat het afschrift van de schriftelijke overeenkomst voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021 uiterlijk op 15 november 2021 aan de Administratie moet worden bezorgd. Het bestaande modelformulier zal wel eerst nog moeten worden aangepast.

Het nieuwe voordeel voor de maand juni, juli, augustus en september kan je raadplegen in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Hoofdstuk 5) op dekamer.be. Volgens het wetsontwerp zou deze maatregel verschillen op 1 punt: het zou vereist zijn dat de onderneming minstens één dag heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt.

FOD Financiën heeft een eerste circulaire gepubliceerd met verduidelijkingen over deze maatregel: Circulaire 2021/C/54 over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur. In een aantal voorbeelden wordt er ook meer duidelijkheid geschept over de berekening van dit voordeel.