Wijzigingen aan Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode 1/8 t.e.m. 30/9/2020)

Deze steun kan vanaf 1 oktober worden aangevraagd op de VLAIO website Vlaams beschermingsmechanisme.
Gewijzigd op
Vanaf 18 augustus tot 30 september kan het voorschot van € 2.000 worden aangevraagd via een webformulier. Dit voorschot kan enkel aangevraagd worden door ondernemingen die verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de coronamaatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen. Het voorschot zal voorwaardelijk toegekend worden. Dit betekent dat deze ondernemingen vanaf 1 oktober 2020 nog verplicht online een aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme moeten indienen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden. Het Vlaams beschermingsmechanisme zelf kan pas online aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2020.
Gewijzigd op
De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep. Deze maatregel is nog niet operationeel. Het Vlaams beschermingsmechanisme kan online aangevraagd worden vanaf oktober 2020. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op