Wijzigingen aan Tax Shelter COVID-19

Meer informatie over dit fiscaal voordeel kan je in terugvinden in de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 12): Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVD-19-pandemie sterk hebben zien dalen. Titel 2 van deze wet treedt in werking op 1 april 2021. Er moet wel nog een KB worden gepubliceerd met meer info over de bewijslevering aan de fiscus.
Gewijzigd op
In het 'Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie' dat je kan raadplegen op dekamer.be, vind je meer informatie over de heractivering van dit fiscaal voordeel. De inhoud van de maatregel werd alvast aangepast op basis van dit wetsontwerp (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). 
Gewijzigd op
Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 o.m. beslist om deze maatregel te heractiveren tot 31 augustus. Deze maatregel zou terug gelden voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetverlies van meer dan 30% in de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020, zodat ook de gevolgen van de tweede golf deels kunnen worden opgevangen.  Zie persbericht van de Minister van Financiën van 12 februari 2021. Dit is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. 
Gewijzigd op
Er werd zopas een modelattest nr. 281.77 Tax Shelter Covid-19 gepubliceerd op de pagina Ondernemingen > Coronavirusvan FOD Financiën.
Gewijzigd op
1. Op 16 november heeft de fiscus een Circulaire 2020/C/140 over de belastingvermindering tax shelter 'COVID-19' voor ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen gepubliceerd. 2. Op 23 november werd in het BS het Koninklijk besluit gepubliceerd dat bepaalt welke documenten er moeten worden opgesteld voor deze maatregel.
Gewijzigd op