Wijzigingen aan Handelshuurlening

Er werd beslist door de Vlaamse Regering om deze maatregel vanaf 4 januari 2021 uit te breiden: 1. De handelshuurlening zal dan maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van € 60.000 per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand. 2. Ondernemingen met meerdere panden kunnen vanaf dan meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal € 150.000 voor alle panden samen. 3. Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (voor 1 of 2 maanden huur) zullen de mogelijkheid krijgen om een extra lening te vragen (tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur), zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is. 4. Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening. Deze aanpassingen zijn nog niet operationeel: vraag je nu een handelshuurlening aan, dan zijn de huidige voorwaarden nog van toepassing.

De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, maar aangezien de crisis blijft aanhouden, werd beslist om de indieningstermijn te verlengen tot 1 maart 2021.

Deze lening kon worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. Er werd beslist om dit te verlengen tot 1 december 2020. Deze maatregel richt zich tot ondernemers die in aanmerking kwamen voor de corona hinderpremie en ondernemingen in de eventsector. Meer informatie in de rubriek Wie komt in aanmerking.

Deze lening kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. Deze maatregel werd uitgebreid naar ondernemingen in de eventsector. Een lijst van de sectoren kan je terugvinden in de rubriek Wie komt in aanmerking.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd om deze maatregel uit te breiden naar ondernemingen in de eventsector. We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding operationeel is.