Wijzigingen aan Garantieregeling ondernemingskredieten en betalingsuitstel (coronacrisis)

Het Koninklijk besluit dat de garantieregeling voor overbruggingskredieten verlengt tot eind 2020 werd gepubliceerd op 28 september 2020.
Gewijzigd op
De Wet van 20 juli 2020 die de juridische basis vormt voor de garantieregeling voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer informatie kan je terugvinden in deze rubriek.
Gewijzigd op
Meer informatie over de verlenging van het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten tot eind 2020, de verlenging van de bestaande staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten tot eind 2020 en de nieuwe garantieregeling voor kmo's (kredieten van 12 tot 36 maanden) kan je ondertussen ook terugvinden in het Wetsontwerp tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (parlementair document 55K1395) op de kamer.be.
Gewijzigd op
Op 5 juni werd er een nieuw akkoord bereikt met de financiële sector: 1. Het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten wordt verlengd tot eind 2020. Dit betekent concreet dat gezinnen en bedrijven die betalingsuitstel kregen en op het einde van het betalingsuitstel nog steeds aan de voorwaarden van de charters voldoen, bij hun bank extra betalingsuitstel kunnen aanvragen tot uiterlijk het einde van het jaar. 2. De bestaande staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten zal eveneens tot eind dit jaar lopen i.p.v. tot 30 september 2020. 3. Om de kmo’s met een herstel van meer dan 12 maanden te ondersteunen, wordt er een nieuwe waarborgregeling uitgewerkt voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze garantieregeling van € 10 miljard zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van € 50 miljard. Deze nieuwe afspraken zullen nu eerst juridisch worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op
Op 22 maart hebben de federale regering, de Nationale Bank van België (NBB) en de financiële sector een akkoord gesloten om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Op deze pagina kan je uitgebreid informatie terugvinden over de ondersteuning die de banken voorzien in het kader van dit akkoord. De informatie werd gebaseerd op het Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten van Febelfin en de Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen van de Nationale Bank.
Gewijzigd op