Wijzigingen aan Garantieregeling ondernemingskredieten en betalingsuitstel (coronacrisis)

De Federale Regering en de banksector kondigden begin februari 2021 een nieuw engagement aan over het betalingsuitstel voor ondernemingen. Hierdoor gelden momenteel volgende maatregelen: 1. Ondernemingen konden onder het 'Tweede Charter' tot 31 maart 2021 opnieuw een betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. Dit betalingsuitstel werd verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021. Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag echter maximaal 9 maanden bedragen. De voorwaarden kan je nalezen in de rubriek Betalingsuitstel ondernemingskredieten > Tweede Charter.  2. Omdat de coronacrisis blijft aanhouden wordt er onder het 'Derde charter' aan ondernemingen die reeds de limiet van 9 maanden hebben bereikt, de mogelijkheid geboden om toch nog een bijkomend betalingsuitstel van kapitaalaflossing toe te kennen tot 30 juni 2021 op voorwaarde dat ze 'financieel gezond' zijn. De definitie van 'niet financieel gezond' vind je terug in de rubriek Betalingsuitstel ondernemingskredieten > Derde Charter: betalingsuitstel waarbij de maximumgrens van 9 maanden is overschreden.
Gewijzigd op
Het Koninklijk Besluit dat de maximale looptijd van de kmo-overbruggingskredieten met staatswaarborg verhoogt van drie naar vijf jaar werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Gewijzigd op
De Federale Regering en de banksector bereikten een nieuw akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten: 1. De financiële sector voorziet ook in 2021 een betalingsuitstel aan gezinnen en bedrijven. Ondernemingen kunnen opnieuw een betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten (toegekend voor 1 april 2020)voor maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart 2021. De interesten blijven wel verschuldigd. Het betalingsuitstel kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021. Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag in totaal echter maximaal 9 maanden bedragen. De voorwaarden kan je nalezen in het Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten van Febelfin. 2. De garantieregeling voor kmo’s, wordt verlengd tot 30 juni 2021. Bij deze regeling wordt de maximale looptijd van de overbruggingskredieten verhoogd van drie naar vijf jaar. Ook ondernemingen met een hoger risicoprofiel, die vandaag moeilijk een ondernemingskrediet kunnen krijgen, zouden voortaan in aanmerking komen. Deze laatste maatregel is nog niet operationeel. Hiervoor moet nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd.
Gewijzigd op
Het betalingsuitstel in het kader van het ‘Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten’ kon worden aangevraagd tot uiterlijk 20 september 2020. Het betalingsuitstel kan uiterlijk tot 31 december 2020 lopen. De minister van financiën is in overleg met de financiële sector over mogelijke oplossingen die na 31 december 2020 kunnen worden geboden aan gezonde ondernemingen, geïmpacteerd door de coronacrisis. In tussentijd kunnen ondernemingen steeds terecht bij hun bank om samen tot de meest passende oplossing voor hun situatie te komen. Dat kan een uitstel van betaling zijn, maar er zijn ook andere oplossingen op maat mogelijk.  
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de garantieregeling voor kmo's te verlengen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium (betalingsuitstel) voor ondernemingskredieten verlengen. 
Gewijzigd op