Wijzigingen aan Garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis)

Ondertussen werd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2021 dat de garantieregeling voor kmo-kredieten van meer dan 1 jaar (momenteel geldig tot 30 juni) verlengt tot 31 december 2021 gepubliceerd. Het treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (23 juni) zodat de continuïteit van de kredietverlening zonder risico van onderbreking op 30 juni 2021 is gewaarborgd.
Gewijzigd op
De ministerraad van 7 mei 2021 heeft beslist om de garantieregeling voor kmo-kredieten van meer dan 1 jaar die momenteel geldt tot 30 juni, te verlengen tot 31 december 2021. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Meer informatie in het persbericht COVID-19: verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in aanmerking komen voor een staatswaarborg.
Gewijzigd op
De Federale Regering en de banksector kondigden begin februari 2021 een nieuw engagement aan over het betalingsuitstel voor ondernemingen. Hierdoor gelden momenteel volgende maatregelen: 1. Ondernemingen konden onder het 'Tweede Charter' tot 31 maart 2021 opnieuw een betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. Dit betalingsuitstel werd verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021. Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag echter maximaal 9 maanden bedragen. De voorwaarden kan je nalezen in de rubriek Betalingsuitstel ondernemingskredieten > Tweede Charter.  2. Omdat de coronacrisis blijft aanhouden wordt er onder het 'Derde charter' aan ondernemingen die reeds de limiet van 9 maanden hebben bereikt, de mogelijkheid geboden om toch nog een bijkomend betalingsuitstel van kapitaalaflossing toe te kennen tot 30 juni 2021 op voorwaarde dat ze 'financieel gezond' zijn. De definitie van 'niet financieel gezond' vind je terug in de rubriek Betalingsuitstel ondernemingskredieten > Derde Charter: betalingsuitstel waarbij de maximumgrens van 9 maanden is overschreden.
Gewijzigd op
Het Koninklijk Besluit dat de maximale looptijd van de kmo-overbruggingskredieten met staatswaarborg verhoogt van drie naar vijf jaar werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Gewijzigd op
De Federale Regering en de banksector bereikten een nieuw akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten: 1. De financiële sector voorziet ook in 2021 een betalingsuitstel aan gezinnen en bedrijven. Ondernemingen kunnen opnieuw een betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten (toegekend voor 1 april 2020)voor maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart 2021. De interesten blijven wel verschuldigd. Het betalingsuitstel kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021. Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag in totaal echter maximaal 9 maanden bedragen. De voorwaarden kan je nalezen in het Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten van Febelfin. 2. De garantieregeling voor kmo’s, wordt verlengd tot 30 juni 2021. Bij deze regeling wordt de maximale looptijd van de overbruggingskredieten verhoogd van drie naar vijf jaar. Ook ondernemingen met een hoger risicoprofiel, die vandaag moeilijk een ondernemingskrediet kunnen krijgen, zouden voortaan in aanmerking komen. Deze laatste maatregel is nog niet operationeel. Hiervoor moet nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd.
Gewijzigd op