Wijzigingen aan Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar)

Het cumulverbod van de coronalening van meer dan € 75.000 met de corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme van VLAIO werd opgeheven door het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021
Gewijzigd op
De aanvraagtermijn van de coronalening werd verlengd tot 15 oktober 2021. Ook het bedrag van de eerste schijf bij de doelgroep 'start-ups en scale-ups' werd verhoogd van € 800.000 naar € 1,8 miljoen.
Gewijzigd op
De Europese Commissie heeft de “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak” verlengd met een half jaar. Hierdoor werd het ook mogelijk om de aanvraagtermijn van de coronalening te verlengen tot 15 april 2021.
Gewijzigd op
Europa heeft PMV de toestemming gegeven om kleine ondernemingen niet meer automatisch uit te sluiten voor een coronalening wanneer ze een onderneming zijn in moeilijkheden, voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met duidelijke herstelkansen kunnen voorleggen. Daardoor kunnen beloftevolle kleine ondernemingen waarvan het eigen vermogen gezakt is onder de helft van het kapitaal toch een beroep doen op de coronalening. Meer informatie over de kmo-definitie kan je terugvinden in de rubriek Wie komt in aanmerking
Gewijzigd op
Op vraag van de Vlaamse regering werd de voorwaarde van effectieve tewerkstelling verder versoepeld voor ondernemers actief in bepaalde sectoren (de autocar-, autobus- en taxisector en de ondernemers getroffen door strenge en langdurige coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers). Als de aanvragende ondernemer personeel tewerkstelt moet er een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 zijn ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor die sectoren moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. Meer informatie in deze rubriek (zie uitzondering)
Gewijzigd op