Wijzigingen aan Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering op 13 maart besloten om de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met de Waarborg coronacrisis. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Gezien het akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector van 22 maart mogelijks invloed heeft op deze maatregel, probeert PMV zo snel mogelijk een zicht te krijgen op de concrete uitwerking van dat akkoord. PMV zal zo snel mogelijk communiceren over de gevolgen ervan op haar aanbod. Voor de laatste updates kan je dus best deze link raadplegen: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Wie als zelfstandige, kmo of grote onderneming nood heeft aan een overbruggingskrediet kan vanaf 13 maart gebruik maken van deze uitbreiding van de bestaande Waarborgregeling van PMV/z. Het belangrijkste verschil met de bestaande regeling is: 1. de borg is van toepassing op schulden van 12 maanden oud (ivp 3 maanden); 2. De premie werd verlaagd van 0,5% naar 0,25 %. Aanvragen doe je via je bank of leasingmaatschappij.