Wijzigingen aan Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Vanaf 1 oktober kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegepast indien de kinderen van je werknemers in quarantaine moeten. Meer informatie in de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona (p. 25). Je kan deze FAQ terugvinden in de rubriek Documentatie > FAQ
Gewijzigd op
1. In de FAQ Corona kan je nu ook een 'Schema: wat moet ik als werkgever doen als ik tijdelijke werkloosheid invoer?' raadplegen (p. 35). Je kan deze FAQ terugvinden in de rubriek Documentatie > FAQ. 2. De fiscus publiceerde zopas op Fisconetplus ook een Circulaire 2020/C/123 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid als addendum bij de Circulaire 2020/C/92 van 03.07.2020 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid.
Gewijzigd op
Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel bepaalde werkgevers gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' en dit tot 31 december 2020. Dit zijn o.m. de werkgevers die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de crisis. Deze lijst werd nu opgenomen in het Infoblad E2 Tijdelijke werkloosheid-Covid-19 overgangsmaatregelen en blijkt uitgebreider te zijn dan de lijst die eerder werd bekend gemaakt. Zie ook rubriek 'Wie komt in aanmerking' in deze maatregel.
Gewijzigd op
Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel bepaalde werkgevers gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' en dit tot 31 december 2020. Dit zijn o.m. de werkgevers die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de crisis. Deze lijst werd zopas door de minister bekend gemaakt. Zie rubriek 'Wie komt in aanmerking'.
Gewijzigd op
Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel volgende ondernemingen gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' tot 31 december 2020: 1. De ondernemingen waarbij gedurende het tweede kwartaal van 2020 ten minste 20% van alle arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht of economische redenen waren. 2. Via een MB kan de Minister van Werk nog bepalen dat bepaalde sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn ook in aanmerking kunnen komen voor deze regeling.  De juridische basis van deze verlenging is het Koninklijk besluit van 15 juli 2020 .3. De Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) werd versoepeld voor de ondernemingen die vanaf 1 september niet meer van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)' gebruik kunnen maken. 
Gewijzigd op