Wijzigingen aan Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (coronavirus)

Ook dit is een maatregel die door de Federale regering werd ingevoerd ter ondersteuning van werkgevers die economische hinder ondervinden door het coronavirus.  
Gewijzigd op