Wijzigingen aan Outplacement: steunmogelijkheden

De bedragen werden aangepast (2019). Naast de tegemoetkoming voor het outplacementkantoor is er tevens een resultaatvergoeding voorzien voor dit kantoor, voor elke outplacementbegeleiding die tot hertewerkstelling heeft geleid.
Gewijzigd op
Ingevolge de indexering werden de bedragen van de tegemoetkomingen verhoogd in 2017. 
Gewijzigd op