Outplacement: steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 10 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in moeilijkheden, faling,...
Voor wat
outplacementbegeleiding en opleiding van de ex-werknemers
Subsidie
afhankelijk van de situatie

Wat houdt de maatregel in

Als werkgever moet je medewerkers met een opzegtermijn of ontslagvergoeding in bepaalde gevallen outplacement aanbieden. De outplacementkosten zijn dan ten laste van de werkgever. Is je onderneming in faling, financiële moeilijkheden of herstructurering dan kan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) deze kosten betalen of vergoeden onder bepaalde voorwaarden.

Betaling outplacement bij schulden

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze werkten bij jou als werknemer, gefailleerde zelfstandige of helper van gefailleerde zelfstandigen.
 • ze zijn gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • de werknemers die werkloos zijn geworden ingevolge:
  • een faillissement van je onderneming;
  • een gerechtelijk reorganisatie in je onderneming;
  • een gerechtelijke ontbinding van een vzw (kennelijke staat van onvermogen);
  • een vrijwillige vereffening van een vzw (kennelijke staat van onvermogen).

Werden je medewerkers werkloos omwille van financiële moeilijkheden? Dan moet je aan de hand van je jaarrekeningen kunnen bewijzen dat je niet over de financiële middelen beschikt om hun outplacement te betalen.

Omvang steun

Het Sociaal Interventiefonds van VDAB zoekt een outplacementkantoor voor je en betaalt de outplacementkosten voor je medewerkers.  

Ongeacht de leeftijd en de anciënniteit krijgt elke getroffen werknemer een outplacementbegeleiding van 60 uur in een periode van 6 maanden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van VDAB Betaling outplacement bij schulden.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verschilt naargelang de situatie:

 • Bij faling: doe je aanvraag binnen de 30 kalenderdagen na de aanstelling van de aanvrager of de overname;
 • Bij financiële moeilijkheden: doe je aanvraag binnen de 30 kalenderdagen nadat je de eerste medewerker waarvoor je de betaling aanvraagt, liet weten dat hij ontslagen wordt.
 • Bij een vrijwillige vereffening of gerechtelijke ontbinding van je vzw: doe je aanvraag binnen de 30 kalenderdagen na de aanstelling van de aanvrager of de overname.

Het aanvraagformulier kan je terugvinden op de pagina Hoe vraag ik een betaling outplacement bij schulden aan?.

Gedeeltelijke betaling outplacement bij herstructurering

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen moeten de werknemers tewerkgesteld zijn in een exploitatiezetel van een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest en moet je beantwoorden aan volgende voorwaarden:

 • de exploitatiezetel onderging een herstructurering;
 • je betaalde de outplacementkosten van je werknemers;
 • er blijven nog werknemers actief in je bedrijf die in Vlaanderen werken;
 • je doet de aanvraag voor de terugbetaling ten vroegste 6 maanden na de outplacement en te laatste 12 maanden erna;
 • je werknemer was ingeschreven bij VDAB op het moment dat hij outplacement kreeg en VDAB voegde een outplacementattest toe in zijn dossier.
Omvang steun

Heb je de outplacementkosten betaald voor werknemers die ontslagen zijn omwille van een herstructurering, dan betaalt de VDAB deze kosten onder bepaalde voorwaarden terug. Hoeveel er wordt terugbetaald, hangt af van de leeftijd van de werknemer en of hij na de outplacement aan het werk is of niet:

Leeftijd werknemer
(bij aankondiging herstructurering)
Als je je medewerker outplacement aanbiedt
Als je medewerker 3 maanden na de outplacement aan het werk is
Totaal
Jonger dan 45 jaar
€ 360€ 90€ 450
45 of ouder
€ 720€ 180€ 900

Het bedrag dat de VDAB terugbetaalt voor een werknemer kan wel niet hoger zijn dan de werkelijke outplacementkosten.

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de terugbetaling kan ten vroegste 6 maanden na de outplacement en ten laatste 12 maanden erna aangevraagd.

Meer informatie op de pagina Betaling outplacement bij herstructurering.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Heb je een vraag rond herstructurering of outplacement, dan kan je terecht bij de experts van de VDAB. Een overzicht per provincie kan je raadplegen op Advies nodig over herstructurering of outplacement?

Afdeling / Dienst
Centrale dienst- Sociale interventie
Adres

Keizerslaan 11
1000 Brussel
België

Telefoon