Wijzigingen aan Premies op gemeentelijk en stedelijk niveau

Start je in Waregem als ondernemer dan kan je een basisstarterspremie van € 1.000 aanvragen voor promotie en marketing van je zaak. Start je bovendien in een pand dat al minstens zes maanden leeg stond? Dan is er ook een extra leegstandspremie van nog eens € 1000. Daarnaast kan je een kernversterkende premie aanvragen in de eerste 2 jaren van elk € 1.500 om je zaak verder uit te bouwen en om de lokale economie verder te versterken. Tot slot is er ook nog een premie voor buurtwinkels buiten de ring van € 1000. Alle informatie op www.waregem.be/producten/starterspremie-aanvragen.

 

1. Stad Mechelen zet in op het energiezuinig maken van alle gebouwen. Ondernemingen kunnen daarom een financiële bijdrage krijgen van € 300 voor de uitvoering van een energiescan. 2. Wil je laten onderzoeken hoeveel CO2 jouw onderneming uitstoot? Stad Mechelen verleent een subsidie voor CO2 Balans van maximum van € 2.500 (max. 50% van je factuur).  

Stad Leuven lanceert het Leuvens Entrepreneurs Fonds (LEF) om innovatieve oplossingen voor een veranderde economische en maatschappelijke realiteit in de stad te stimuleren. Deze nieuwe subsidie richt zich tot start-ups, start-up minded bedrijven, kmo’s, onderzoeks- of kennisinstellingen, vzw’s en partnerschappen. Er kan een toelage aangevraagd worden van € 8.000 tot € 80.000. Deze kan gebruikt worden voor zowel werkingskosten als investeringen. Je krijgt maximaal 80% van de totale projectkosten (excl. btw). ​​De eerste indieningsdatum is 15 september. Daarna volgen er jaarlijks drie deadlines: 15 januari, 15 mei en 15 september.

1. Kmo's die een vernieuwend project willen realiseren waarmee je het Antwerpse mode- of creatieve ecosysteem versterkt kunnen nog tot 18 september 2023 een aanvraag indienen in het kader van de Oproep tot innovatie in mode en design van Stad Antwerpen. Wie wordt geselecteerd kan een subsidie krijgen van maximum € 50.000. 2. Je bent uitbater van een handels- of horecapand binnen het kernwinkelgebied of groeigebied en je bent minstens 9 jaar gevestigd in het kernwinkelgebied van stad Roeselare? Dan kan je van de stad een subsidie krijgen voor vernieuwingswerken tot maximum € 20.000, afhankelijk van de handelsvloeroppervlakte. Meer informatie op de webpagina Restylingssubsidie voor handels en-/of horecazaken. 3. Ter bevordering van de aantrekkingskracht en de uitstraling van de handelspanden en het straatbeeld biedt de gemeente Keerbergen een gevelpremie voor handelszaken aan die gelegen zijn in doelgebied van het RUP Hart van Keerbergen. De subsidie van maximum € 10.000 kan aangevraagd worden voor werkzaamheden die de renovatie van de voor- en/of zijgevel van een bestaand handelspand tot doel hebben of voor werkzaamheden aan nieuwbouwprojecten met een handelsfunctie. 4. Nog tot eind 2024 verleent Stad Genk een toelage van maximum € 5.400 aan handelaars en horeca uitbaters voor de introductie en/of opwaardering van innovatieve tools. Met deze toelage wil de stad het toenemende economische belang van social media, e-commerce en e-oplossingen voor de kleinhandel en horeca erkennen en stimuleren. Meer informatie op de webpagina Start je digitaal verhaal. 5. Ben je van plan om een nieuwe zaak te starten in het focusgebied of in de kernen van de deelgemeenten van de stad Sint-Niklaas? Dan kan je misschien een starterspremie ontvangen tot maximum € 15.000.

1. Ondernemingen, kennisinstellingen of verenigingen met een rechtspersoonlijkheid, of samenwerkingsverbanden kunnen nog tot tot en met 14 juni (23.59 u) een project indienen in het kader van de Thematische oproep 'Linkeroever Klimaatneutraal tegen 2030 van Stad Antwerpen. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in deze wijk af te bouwen, worden alle bronnen van uitstoot aangepakt. De prioriteiten liggen bij het energieverbruik van gebouwen en de lokale productie van (hernieuwbare) energie. Een project kan een subsidie krijgen van € 30.000 tot maximum € 50.000. Op 8 en 25 mei kan je een online afspraak maken om je projectdossier te bespreken. 2. In Lanaken kan je een Premie energiebesparende investeringen bedrijven krijgen voor o.m. een zonneboiler, zonnepanelen, groendak enz. De premie is een tussenkomst in de energiebesparende uitgaven van maximaal 50% van het totale factuurbedrag (exclusief btw) met een maximum van € 5.000. 3. Aalst wil tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uitstoten en stimuleert daarom zelfstandigen, kmo’s en bedrijvenverenigingen om projecten in te dienen die het klimaat ten goede komen. Elk project maakt kans op € 10.000 subsidie. Je kan indienen tot uiterlijk 30 juni 2023. Zie Word jij ook een Wondernemer in 2023? 4. Wil je energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen in Gent? Dan kan je tot € 10.000 steun krijgen. Meer informatie op de pagina Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen. 5. In het kader van haar klimaatambities zet Stad Brugge in op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Brugse ondernemingen kunnen een subsidie aanvragen voor het plaatsen van semipublieke laadpalen op hun private terreinen. De subsidie bedraagt € 500 per laadpaal. beperkt tot maximaal € 1000 subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen). Meer informatie op Subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen.