Wijzigingen aan Strategische Transformatiesteun (STS)

Voor steunaanvragen ingediend vanaf 1 september 2023 ondergaat het beoordelingskader een wijziging. Voor parameter 4 “De mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne en externe waardeketen” dient elk projectvoorstel vanaf die datum minstens de minimumscore “Goed” te behalen.

Europa keurde op 18 juli 2022 de 'Regionale Steunkaart voor België' goed voor de periode 2022-2027. Hierdoor kunnen grote ondernemingen opnieuw een subsidieaanvraag indienen. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze subsidie grondig bijgestuurd. Zo worden de beoordelingscriteria gewijzigd met o.a. meer nadruk op duurzaamheid, wordt het steunplafond beperkt tot € 500.000, wordt het tewerkstellingscriterium mee opgenomen in de gewone basissteun en wordt de beoordeling vereenvoudigd en transparanter gemaakt. Grote ondernemingen zullen voor hun investeringen pas een aanvraag kunnen indienen vanaf het moment dat de nieuwe regionale steunkaart voor België zal worden goedgekeurd door Europa.

Als grote onderneming kan je enkel investeringssteun aanvragen in een regionale steunzone. De regionale steunkaart die deze steunzones vastlegt voor een bepaalde periode loopt eind 2021 af (zie rubriek Wie komt in aanmerking). Grote ondernemingen die nog investeringssteun willen aanvragen in het kader van deze maatregel moeten daarom uiterlijk op 4 oktober 2021 hun dossier bij VLAIO indienen.

Als grote onderneming kan je enkel investeringssteun aanvragen in een regionale steunzone. De regionale steunkaart die deze steunzones vastlegt voor een bepaalde periode loopt eind 2021 af (zie rubriek Wie komt in aanmerking). Grote ondernemingen die nog investeringssteun willen aanvragen in het kader van deze maatregel moeten daarom uiterlijk 17 september 2021 hun dossier bij VLAIO indienen.