Wijzigingen aan Strategische Transformatiesteun (STS)

De termijn van 12 maanden tussen 2 aanvragen is niet langer van toepassing. Het steunbedrag per onderneming is echter wel beperkt tot maximaal € 1 miljoen per kalenderjaar. Ook worden de financiële ratio's inzake liquiditeit en solvabiliteit niet langer beschouwd als ontvankelijkheidscriterium (maar nog wel bekeken door de dossierbehandelaars). Deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2019. 
Gewijzigd op
De contactpersonen werden aangepast. Daarnaast kan men vanaf 1 januari 2016 ten laatste 12 maanden ipv 6 maanden na beëindiging van de investering de uitbetaling van de steun opvragen, vooraleer de steunbeslissing vervalt. 
Gewijzigd op