Wijzigingen aan Strategische Transformatiesteun (STS)

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun: Strategische Transformatiesteun COVID-19.
Gewijzigd op
Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij deze subsidie van VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.
Gewijzigd op
De termijn van 12 maanden tussen 2 aanvragen is niet langer van toepassing. Het steunbedrag per onderneming is echter wel beperkt tot maximaal € 1 miljoen per kalenderjaar. Ook worden de financiële ratio's inzake liquiditeit en solvabiliteit niet langer beschouwd als ontvankelijkheidscriterium (maar nog wel bekeken door de dossierbehandelaars). Deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2019. 
Gewijzigd op
De contactpersonen werden aangepast. Daarnaast kan men vanaf 1 januari 2016 ten laatste 12 maanden ipv 6 maanden na beëindiging van de investering de uitbetaling van de steun opvragen, vooraleer de steunbeslissing vervalt. 
Gewijzigd op