Wijzigingen aan Notionele interestaftrek

Er werd op Fisconetplus onlangs een Circulaire 2020/C/22 over de aftrek voor risicokapitaal en Bijlage gepubliceerd. (Opgelet doorklikken op deze link kan enkel als je ingelogd bent op de website www.fisconetplus.be). Deze bieden een grondige bespreking van deze maatregel (bijzonderheden, antimisbruikbepalingen, voorbeelden, enz...). 
Gewijzigd op
Het aftrekbare percentage bedraagt 0,726% voor het aanslagjaar 2020. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 1,226%.
Gewijzigd op
Het aftrekbare percentage bedraagt 0,746% voor het aanslagjaar 2019. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 1,246%.
Gewijzigd op
In het kader van de fiscale hervorming werd deze maatregel vanaf aanslagjaar 2019 omgevormd. De aftrek wordt niet meer toegekend op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen.
Gewijzigd op
In het kader van de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf aanslagjaar 2019 worden omgevormd. De aftrek zal niet meer worden toegekend op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen.
Gewijzigd op