Wijzigingen aan Notionele interestaftrek

Het tarief voor aanslagjaar 2021 werd gepubliceerd op 8 december 2020. Het aftrekbare percentage bedraagt - 0,092% voor dit aanslagjaar. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 0,408 %. 
Gewijzigd op
Er werd op Fisconetplus onlangs een Circulaire 2020/C/22 over de aftrek voor risicokapitaal en Bijlage gepubliceerd. (Opgelet doorklikken op deze link kan enkel als je ingelogd bent op de website www.fisconetplus.be). Deze bieden een grondige bespreking van deze maatregel (bijzonderheden, antimisbruikbepalingen, voorbeelden, enz...). 
Gewijzigd op
Het aftrekbare percentage bedraagt 0,726% voor het aanslagjaar 2020. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 1,226%.
Gewijzigd op
Het aftrekbare percentage bedraagt 0,746% voor het aanslagjaar 2019. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 1,246%.
Gewijzigd op
In het kader van de fiscale hervorming werd deze maatregel vanaf aanslagjaar 2019 omgevormd. De aftrek wordt niet meer toegekend op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen.
Gewijzigd op