Wijzigingen aan Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

In Vlaanderen zijn er 4 fondsen actief waarvan je een korte beschrijving krijgt in deze maatregel: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). De begunstigden van deze Europese steun zijn vaak overheidsinstanties of andere organisaties. Soms zijn er echter ook subsidiemogelijkheden voor ondernemingen.