Wijzigingen aan Loonbonus: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

1. De bedragen werden aangepast ingevolge indexering. Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.447 bruto in 2021 (= € 2.998 netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 2.998 netto in 2021, per kalenderjaar en per werknemer. 2. De indiening van een bonusplan in een onderneming zonder vakbondsafvaardiging kan voortaan ook online worden ingediend op www.bonusplannen.be
Gewijzigd op
De bedragen werden aangepast ingevolge indexering. Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.413 bruto in 2020. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 2.968 netto in 2020, per kalenderjaar en per werknemer.
Gewijzigd op
Door indexering werd het bonusbedrag dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting voor 2019 verhoogd tot € 2.941.
Gewijzigd op
Op 27 november 2018 werd in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 gesloten. Deze cao voert vanaf 1 januari 2019 een aantal belangrijke wijzigingen door met betrekking tot dit systeem: 1. Er moet een nieuw verplicht modelformulier worden gebruikt. 2. Wanneer de ondernemings-cao voorziet in een bijzondere procedure om de te bereiken doelstellingen of niveaus te kunnen wijzigen, kan dit enkel betrekking hebben op de toekomst. 3. Wanneer de toetredingsakte voorziet in een afwijkende procedure om de te bereiken niveaus van de doelstellingen te wijzigen kan dit enkel betrekking hebben op de toekomst.
Gewijzigd op
Door indexering werd het bonusbedrag dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting voor 2018 verhoogd tot € 2830.
Gewijzigd op