Wijzigingen aan Verhoogde fiscale aftrek voor bepaalde kosten

Vanaf 1 januari 2026 bestaat er in het kader van de btw voor ondernemers een verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken (B2B). Hierdoor zullen sommige ondernemers moeten investeren in een (nieuw) softwarepakket. Om deze kosten te verminderen voorziet de fiscus een tijdelijke verhoogde kostenaftrek van 120% voor de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten, evenals de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van deze e-facturering. Dit geldt voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Meer informatie in de rubriek Fiscale aftrek voor kosten van e-facturatie.

Dit fiscaal voordeel wordt afgeschaft in de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020).

Sinds 1/1/2016 is de bepaling gewijzigd van welke vennootschappen in aanmerking komen voor deze maatregel.