Wijzigingen aan Winwinlening

De wettelijke intrestvoet voor 2021 bedraagt net zoals in 2020 1,75%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten in 2021 liggen tussen 0,875% en 1,75%. 
Gewijzigd op
Ondertussen werden de uitvoeringsbesluiten betreffende de Winwinlening gepubliceerd in het BS van 19 november 2020: 1. Hierdoor wordt het eenmalige belastingkrediet bij faling verhoogd van 30% naar 40%, voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021. 2. Daarnaast wordt de verlenging met een termijn van 1 of 2 jaar mogelijk voor de Winwinleningen die een einde nemen in 2020. De verlenging dient gepaard te gaan met een uitstel van betaling van kapitaal voor dezelfde periode. De kredietnemer dient in deze periode van verlenging een keer per jaar de intresten te betalen aan de kredietgever (en de roerende voorheffing daarop door te storten aan de dienst roerende voorheffing). De kredietnemer behoudt het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50% en het recht op het eenmalig belastingkrediet gedurende de hele looptijd van de verlenging.
Gewijzigd op
Met de publicatie van het 'Decreet van 2 oktober 2020'  worden de versoepelingen die reeds lange tijd waren aangekondigd een feit: 1. De looptijd van 8 jaar kan vanaf nu variëren tussen 5 en 10 jaar. 2. Het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000. 3. Het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000. 4. Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken. 5. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar. De verruiming geldt enkel voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober (de datum van de publicatie van het decreet). Voor het verhoogde eenmalige belastingkrediet van 30% naar 40% bij faling voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021, moet er nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd. Gelijktijdig zal er, onder bepaalde voorwaarden, een mogelijkheid tot verlenging van looptijd en uitstel van betaling (maximum 2 jaar) met behoud van het fiscale voordeel voorzien worden.
Gewijzigd op
Je kan het ontwerpdecreet dat de Winwinlening binnenkort zal uitbreiden raadplegen op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering: Ministerraad van 7 augustus (COVID-19: Winwinlening). We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding kan worden toegepast. 
Gewijzigd op
Meer informatie over de uitbreiding van de winwinlening kan je nu ook lezen op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-winwinlening met o.m. een rubriek veel gestelde vragen. Hierin kan je al een antwoord vinden of je een bestaande winwinlening kan aanpassen: de looptijd van de leningen op 8 jaar die aflopen in 2020 zullen bijvoorbeeld kunnen verlengd worden met 2 jaar. Het principe van de verschuldigde rente per jaar wordt aangehouden. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum tien jaar. Deze uitbreiding is nog niet in voege. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op