Wijzigingen aan Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Dit KB verduidelijkt o.m. de inhoud van de documenten die het groeibedrijf of financieringsvehikel moet bezorgen aan de investeerder vanaf aanslagjaar 2020. Het afschrift van deze fiches kan voortaan nog enkel elektronisch worden overgemaakt aan de Administratie.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door de 'Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955' (BS 6 mei 2019). Hierdoor worden de voorwaarden van wie uitgesloten is als investeerder aangepast voor het aanslagjaar 2020 (dus alle investeringen in 2019). Meer kan je lezen in de subrubriek Wie is uitgesloten als investeerder.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangevuld naar aanleiding van de publicatie van de 'Circulaire 2018/C/111 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up)' op de website www.fisconetplus.be.     
Gewijzigd op
De rubriek Investeren via erkende crowdfundingplatformen werd aangevuld met het platform LITA.co.  
Gewijzigd op
Deze nieuwe maatregel is een uitbreiding van de bestaande Tax shelter voor startende vennootschappen . Elke kleine vennootschap krijgt een zogenaamde 'fiscale rugzak' van € 500.000 waarbij het in de fase als starter (eerste 4 jaar) maximaal € 250.000 kan ophalen en in de fase van groeier (tussen 4 en 10 jaar oud) nog eens maximaal € 250.000 kan ophalen. De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via deze tax shelter en de tax shelter voor start ups investeren. Deze maatregel is vanaf dit jaar geldig. Deze Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie werd gepubliceerd in het BS van 30 maart 2018.
Gewijzigd op