Wijzigingen aan Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren dat openstaat voor alle kmo's die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. Dit moet nog juridisch worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte. Zie www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-en-economische-bescherming.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Dit KB verduidelijkt o.m. de inhoud van de documenten die het groeibedrijf of financieringsvehikel moet bezorgen aan de investeerder vanaf aanslagjaar 2020. Het afschrift van deze fiches kan voortaan nog enkel elektronisch worden overgemaakt aan de Administratie.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door de 'Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955' (BS 6 mei 2019). Hierdoor worden de voorwaarden van wie uitgesloten is als investeerder aangepast voor het aanslagjaar 2020 (dus alle investeringen in 2019). Meer kan je lezen in de subrubriek Wie is uitgesloten als investeerder.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangevuld naar aanleiding van de publicatie van de 'Circulaire 2018/C/111 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up)' op de website www.fisconetplus.be.     
Gewijzigd op
De rubriek Investeren via erkende crowdfundingplatformen werd aangevuld met het platform LITA.co.  
Gewijzigd op