Wijzigingen aan Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. Meer informatie in 'Hoofdstuk 8 Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen' in het Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) dat werd aangenomen op 9 juli 2020, raadplegen op de kamer.be (parlementair document 55K1390).
Gewijzigd op
Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren dat openstaat voor alle kmo's die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. Dit moet nog juridisch worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte. Zie www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-en-economische-bescherming.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Dit KB verduidelijkt o.m. de inhoud van de documenten die het groeibedrijf of financieringsvehikel moet bezorgen aan de investeerder vanaf aanslagjaar 2020. Het afschrift van deze fiches kan voortaan nog enkel elektronisch worden overgemaakt aan de Administratie.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door de 'Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955' (BS 6 mei 2019). Hierdoor worden de voorwaarden van wie uitgesloten is als investeerder aangepast voor het aanslagjaar 2020 (dus alle investeringen in 2019). Meer kan je lezen in de subrubriek Wie is uitgesloten als investeerder.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangevuld naar aanleiding van de publicatie van de 'Circulaire 2018/C/111 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up)' op de website www.fisconetplus.be.     
Gewijzigd op