Verruimde transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 7 jun 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 500 tot € 150 per maand (tijdelijke verruimde premie)

Wat houdt de maatregel in

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden een maandelijkse transitiepremie krijgen van het Departement Werk en Sociale Economie, om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de zelfstandige geslaagd is in een prestarterstraject en het attest prestarterstraject haalde ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

In de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 is de transitiepremie toegankelijk voor alle werkzoekenden, zonder bijkomende leeftijdsvoorwaarden. Dit is de zogenaamde 'Verruimde transitiepremie'. De oorspronkelijke Transitiepremie was enkel bedoeld voor 45-plussers. Vanaf 1 juni 2021 gelden ook voor hen de bedragen van de 'Verruimde maatregel', bedragen die reeds in voege zijn voor de min 45-jarigen sinds 1 april 2021.

Wie komt in aanmerking

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep:
  • Die nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’);
  • Die een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
  • Die minstens 18 jaar oud zijn in de maand waarin je start als zelfstandige. Je mag nog geen recht hebben op een pensioen;
  • Die aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Die een ondernemingsnummer heeft;
  • Die een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • Leefloon van het OCMW;
  • Financiële steun van het OCMW;
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering;
  • inschakelingsuiterking
 • Je was arbeidsongeschikt, dan moet je ook de toelating hebben om het werk te hervatten.
 • Je slaagde voor een prestarterstraject vóór je als zelfstandige in hoofdberoep begon. (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.

Omvang steun

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal twee jaar. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd.

Maanden
bedrag per maand 
1-3 € 500
4-6 € 450
7-9 € 400
10-12 € 350
13-15 € 300
16-18 € 250
19-21 € 200
22-24 € 150

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Prestarterstrajecten

Een prestarterstraject is een opleiding van minstens 6 weken waarin je de opstart van je eigen zaak voorbereidt. Tijdens het traject leer je een businessplan op te stellen, ontwikkel je jouw vaardigheden als ondernemer en wordt de haalbaarheid van jouw ondernemersidee ingeschat.

Elke niet-werkende werkzoekende die een transitiepremie aanvraagt, moet een erkend prestarterstraject afgerond hebben. Je kunt geen vrijstelling krijgen voor het traject. Ook niet als je relevante diploma’s of ervaring hebt. Een overzicht van de erkende trajecten vind je in deze rubriek.

Na het doorlopen van dit traject laat je het  attest prestarterstraject invullen en ondertekenen door jouw opleidingsverstrekker. Voeg het attest toe aan het online aanvraagformulier als u de transitiepremie aanvraagt.

Je hebt 6 maanden om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, na het afronden van het prestarterstraject. Anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen.

Erkend prestarterstraject
Opleidingsverstrekker
Start! Starterslabo
Basiskennis bedrijfsbeheer Syntra Brussel
E-Basiskennis bedrijfsbeheer Syntra Brussel
Opleiding bedrijfsbeheer  Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO)
Opleiding ondernemerschap Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Traject Starten Unizo
START 45+ Liantis
Werkzoekenden naar ondernemerschap (Maak Werk van je Zaak) SYNTRA Limburg in partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West en Syntra AB
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
Bryo StandUp VOKA
Startersacademie 45+  Acerta Ondernemingsloket
Succesvol Ondernemer Succesvol Ondernemer Syntra AB, Syntra Brussel, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Limburg, Syntra West
Jumpstarters  Stebo, SYNTRA Limburg, Starterslabo, SYNTRA West, SYNTRA Midden Vlaanderen, SYNTRA AB en Microstart

Cumulatie

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen (VOP).

Aanvraagprocedure

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op: 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.