Transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 12 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
werkzoekenden
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 43,93 tot € 585,83 per maand

Wat houdt de maatregel in

De Transitiepremie voor zelfstandigen is een ondersteunende premie voor uitkeringsgerechtigde werklozen en niet-werkende werkzoekenden zonder een uitkering die een eigen zaak opstarten. De premie verlaagt de drempel voor werklozen om een eigen zaak op te starten door het verlies van de werkloosheidsuitkering op te vangen. De premie varieert naargelang de doelgroep en wordt maandelijks uitbetaald, gespreid over 2 jaar. De belangrijkste voorwaarde is het volgen van een prestarterstraject en het behalen van een 'Attest prestarterstraject' ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Wie komt in aanmerking

Ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en je ontvangt een uitkering
 • Je bent nog geen drie maanden geleden gestart als een zelfstandige in hoofdberoep (ook artikel 37):
  • Je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Je hebt een ondernemingsnummer (voor een eenmanszaak of een vennootschap);
  • Je blijft een zelfstandige in hoofdberoep zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • werkloosheidsuitkering;
  • werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • leefloon van het OCMW;
  • financiële steun van het OCMW;
  • overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • ziekte- of invaliditeitsuitkering;
  • inschakelingsuitkering
 • Je slaagde voor een prestarterstraject vóór je als zelfstandige in hoofdberoep begon. (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.
Ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en je ontvangt geen uitkering
 • Je bent vanaf 1 december 2022 gestart als zelfstandige in hoofdberoep en je dient jouw aanvraag in binnen de drie maanden na jouw start als zelfstandige in hoofdberoep (ook artikel 37):
  • Je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Je hebt een ondernemingsnummer (voor een eenmanszaak of een vennootschap);
  • Je blijft een zelfstandige in hoofdberoep zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was minstens 6 maanden ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende die geen betaalde beroepsactiviteit uitoefende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
 • Als de onderbreking van de inschrijving als werkzoekende niet meer dan 3 opeenvolgende maanden bedraagt, wordt die periode gelijkgesteld met de inschrijving als werkzoekende.
 • Je slaagde voor een prestarterstraject vóór je als zelfstandige in hoofdberoep begon. (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.
Uitgesloten 

Je hebt geen recht op de transitiepremie als je:

 • al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • werkloos bent omdat je minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
 • al een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) krijgt
 • minder dan 6 jaar geleden al eens een transitiepremie kreeg
 • jouw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.

Omvang steun

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal twee jaar. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon.

Ben je ingeschreven bij de VDAB en ontvang je wel een uitkering, dan zijn de bedragen hoger dan als je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB en geen uitkering ontvangt. De hoogte van de premie wordt namelijk aangepast in functie van de specifieke inschrijvingsperiode bij de VDAB. Indien deze inschrijvingsperiode tussen de zes en twaalf maanden bedraagt, ontvang je een kwart van het huidige bedrag van de transitiepremie. Indien deze inschrijvingsperiode meer dan twaalf maanden bedraagt, ontvang je de helft van het huidige bedrag van de transitiepremie. 

Het bedrag vermindert per kwartaal in de tijd:

maanden
wel uitkering
(bedrag per maand)
geen uitkering: 6-12 maand werkzoekende
(bedrag per maand)
geen uitkering: 12 maand of meer werkzoekende
(bedrag per maand)
1-3€ 585,83€ 146,46€ 292,91
4-6€ 527,25€ 131,81€ 263,63
7-9€ 468,66€ 117,17€ 234,34
10-12€ 410,08€ 102,52€ 205,05
13-15€ 351,50€ 87,88€ 175,75
16-18€ 292,91€ 73,23€ 146,46
19-21€ 234,33€ 58,59€ 117,17
22-24€ 175,75€ 43,93€ 87,88
Totaal€ 9.138,93€ 2.284,77€ 4.569,57

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Prestarterstrajecten

Een prestarterstraject is een opleiding van minstens 6 weken waarin je de opstart van je eigen zaak voorbereidt. Tijdens het traject leer je een businessplan op te stellen, ontwikkel je jouw vaardigheden als ondernemer en wordt de haalbaarheid van jouw ondernemersidee ingeschat.

Elke niet-werkende werkzoekende die een transitiepremie aanvraagt, moet een erkend prestarterstraject afgerond hebben. Je kunt geen vrijstelling krijgen voor het traject. Ook niet als je relevante diploma’s of ervaring hebt. Een overzicht van de erkende trajecten vind je in deze rubriek.

Na het doorlopen van dit traject laat je het attest prestarterstraject invullen en ondertekenen door jouw opleidingsverstrekker. Voeg het attest toe aan het online aanvraagformulier als u de transitiepremie aanvraagt.

Je hebt 6 maanden om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, na het afronden van het prestarterstraject. Anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen.

Erkend prestarterstraject
Opleidingsverstrekker
Bryo StandUpVOKA
Dreams WorkPartena
JumpstartersStebo, SYNTRA Limburg, Starterslabo, SYNTRA West, SYNTRA Midden Vlaanderen, SYNTRA AB en Microstart
Opleiding bedrijfsbeheer Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO)
Opleiding ondernemerschapCentrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
SheMeansBusinessSheDIDDIT
Start!Starterslabo
Acerta prestarterstrajectAcerta Ondernemingsloket
Starting your own business - SkillbuilderSkillbuilders
Succesvol ondernemer/Start me upSYNTRA AB, SYNTRA Brussel, SYNTRA Midden-Vlaanderen, SYNTRA Limburg, SYNTRA West
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschapStarterslabo Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
Traject StartenUnizo
Traject Zelfstandig OpstartenTravvant

 

Cumulatie

De transitiepremie kan gecombineerd worden met het Individueel maatwerk voor zelfstandigen met arbeidsbeperking (IMW).

De premie kan niet worden gecombineerd met:

 • een verbrekings- of opzegvergoeding. 
 • subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • de jobbonus plus voor startende zelfstandigen. Als je al een jobbonus plus ontving, zal dat bedrag in vermindering worden gebracht bij de uitbetaling van de transitiepremie.

Aanvraagprocedure

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op Transitiepremie - online aanvraagformulier.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.