Supercap voor elektro-intensieve ondernemingen

Laatst gewijzigd op 20 jul 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
elektro-intensieve ondernemingen
Voor wat
vermindering kosten voor de financiering hernieuwbare energie en WKK
Subsidie
een bepaald percentage van de bruto toegevoegde waarde

Wat houdt de maatregel in

Elektriciteitsverbruikers betalen een verplichte groenestroom- en WKK-bijdrage die wordt berekend op basis van hun afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Bij elektro-intensieve bedrijven loopt dat bedrag erg hoog op waardoor er een concurrentieel nadeel ontstaat ten opzichte van bedrijven in de buurlanden. Via deze steunmaatregel kunnen ze kiezen voor een plafond op deze kosten, die berekend worden op basis van een bepaald percentage van hun bruto toegevoegde waarde.

De aanvragen voor de supercap-regeling 2023 (steunjaar 2024) kon ingediend worden tot en met 15 juli 2023 bij Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Momenteel is een aanpassing van de regelgeving in voorbereiding overeenkomstig de nieuwe Europese Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 (2022/C 80/01).

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden in titel VI, hoofdstuk VI van het Energiebesluit en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 van het Energiebesluit, komen in aanmerking voor deze steunmaatregel (verder supercap-regeling genoemd).

Omvang steun

Om de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen te bewaken, kunnen de meest elektro-intensieve ondernemingen een beroep doen op een steunregeling waarbij hun toegangshouder vrijgesteld wordt van de kosten ten gevolge van de quotumplicht voor groenestroomcertificaten en quotumplicht voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. In ruil hiervoor storten de steunaanvragende ondernemingen 0,5 of 4 % (afhankelijk van bepaalde voorwaarden) van hun bruto toegevoegde waarde in het Energiefonds. In die zin wordt de kost van de quotumplicht geplafonneerd tot een percentage van de bruto toegevoegde waarde.

  • Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 van het Energiebesluit, komen in aanmerking tot een beperking van 4% van de bruto toegevoegde waarde;
  • Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 en deel 2 van het Energiebesluit en bijkomend een elektriciteitsintensiteit hebben van minstens 20%, komen in aanmerking tot een beperking van 0,5% van hun bruto toegevoegde waarde.

De berekening van de elektriciteitskosten, elektriciteitsintensiteit van de onderneming of vestigingseenheid en van de bruto toegevoegde waarde zijn gedefinieerd. Voor meer informatie zie  Aanvraagprocedure: Supercap-regeling.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de supercap-regeling 2023 (steunjaar 2024) konden uiterlijk op 15 juli 2023 ingediend worden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) via het webformulier. 

Om in aanmerking te komen moeten ondernemingen volgende documenten indienen:

  • het elektronisch aanvraagformulier (sjabloon);
  • het MS Excelformulier;
  • een verklaring op eer dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden is;
  • indien niet toegetreden tot een Energiebeleidsovereenkomst: een geldend energieplan of een lijst van energie-efficiënte maatregelen genomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag;
  • het sjabloon met de gedetailleerde berekening van de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten;
  • stavingsdocumenten bij de berekening van de bruto toegevoegde waarde;
  • eventueel bijkomende documenten om de aanvraag te verduidelijken.

Het webformulier en het sjabloon (MS Excelformulier) en andere zijn beschikbaar op de website van VEKA.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.