Compensatie indirecte emissiekosten (CIE)

Laatst gewijzigd op 21 feb 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren
Voor wat
compensatie hogere elektriciteitsfactuur wegens doorberekening indirecte emissiekosten
Subsidie
varieert op basis van het elektriciteitsverbruik of productievolume

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid verleent via VLAIO een subsidie van 75% ter compensatie van de indirecte emissiekosten van elektriciteitsintensieve bedrijfstakken. Dat zijn de kosten die elektriciteitsleveranciers betalen voor de aankoop van emissierechten (directe emissiekosten) en doorrekenen in de prijs naar de afnemers (indirecte emissiekosten).

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) verplicht deelnemende ondernemingen immers een hoeveelheid emissierechten in te leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-equivalent die zij tijdens het voorgaande jaar hebben uitgestoten. Aangezien de elektriciteitssector deze CO2-kosten kan doorrekenen in de elektriciteitsprijs, komt de financiële last van de aankoop van emissierechten terecht bij de verbruikers van de elektriciteit. Elektriciteitsintensieve afnemers verliezen daardoor aan concurrentiekracht ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.

Met de compensatie indirecte emissiekosten wil de Vlaamse overheid bedrijven -binnen de krijtlijnen van de Europese staatssteunregels- maximaal compenseren voor deze indirecte CO2-kosten. Op die manier wil ze het concurrentieel nadeel wegwerken en vermijden dat deze bedrijven genoodzaakt zijn zich te delokaliseren naar landen buiten de Europese Unie. Veertien bedrijfstakken komen voor steun in aanmerking. Dat zijn onder andere producenten uit de aluminium-, waterstof- en papiersector en anorganische chemie.

Deze maatregel kadert in het Europees beleid over handel in broeikasgasemissierechten dat lidstaten de mogelijkheid geeft om de meerprijs van elektriciteit ten gevolge van deze emissiehandel te compenseren bij specifieke energie-intensieve bedrijfstakken. De nieuwe compensatieregeling geldt vanaf emissiejaar 2021 en is gewijzigd ten opzichte van de vorige regeling, conform de gewijzigde Europese richtsnoeren.

De deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2021 is 17 maart 2023. De deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2022 is 30 april 2023.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie, activeert de Vlaamse regering het uitzonderingsmechanisme met een maximale steunintensiteit van 95% voor emissiejaar 2022 en met financiering van de meercompensaties als gevolg van het uitzonderingsmechanisme, uit het energiecrisisbudget.

Wie komt in aanmerking

De steun geldt enkel voor ondernemingen die activiteiten uitvoeren in de volgende sectoren zoals bepaald door de Europese Commissie. 

 NACE-code
 Omschrijving

14.11

 Vervaardiging van kleding en leer

17.11

 Vervaardiging van pulp

17.12

 Vervaardiging van papier en karton

19.20

 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

20.11.11.50

20.11.12.90

 Waterstof

 Anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

20.13

 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

20.16.40.15

 Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen

23.14.12.10

23.14.12.30

 Matten van glasvezels

 Vliezen van glasvezels

24.10

 Vervaardiging van ijzer, staal en van ferrolegeringen

24.42

 Productie van aluminium

24.43

 Productie van lood, zink en tin

24.44

 Productie van koper

24.45

 Productie van andere non-ferro metalen

24.51

 Gieten van ijzer

Wat zijn de voorwaarden

De voorwaarden vind je op de website van  VLAIO Compensatie-indirecte-emissiekosten.

Omvang steun

De subsidie bedraagt 75% en is verschillend voor producten waarvoor wel (de ‘productbenchmark-subinstallatie’) en geen productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik werd opgesteld (de ‘fallback-subinstallatie’).

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie, activeert de Vlaamse regering het uitzonderingsmechanisme met een maximale steunintensiteit van 95% voor emissiejaar 2022 en met financiering van de meercompensaties als gevolg van het uitzonderingsmechanisme, uit het energiecrisisbudget.

Voor de exacte berekening verwijzen we naar de website van steunmaatregel compensatie-indirecte-emissiekosten

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt digitaal via de knop ‘Aanvragen’ op de website van de steunmaatregel compensatie-indirecte-emissiekosten (alleen zichtbaar wanneer de aanvraagperiode open staat). 

Er is geen verschil meer tussen eerste indieners en herindieners. VLAIO stuurt voortaan geen emails meer uit met vooringevulde sjablonen. 
Ondernemingen die voor het eerst een compensatie indirecte emissiekosten willen aanvragen, kunnen contact opnemen met het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) via het emailadres cie@vbbv.be om na te gaan of ze in aanmerking komen.

Deadlines:

  • De deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2021 is 17 maart 2023.
  • De deadline voor de aanvraag van emissiejaar 2022 is 30 april 2023.
  • Voor alle andere emissiejaren is de deadline 31 maart van het jaar volgend op het emissiejaar (bvb. voor emissiejaar 2023 moet de aanvraag uiterlijk eind maart 2024 ingediend zijn).

Het VBBV verifieert de gegevens in de aanvraag. Vervolgens beoordeelt VLAIO of je voldoet aan alle voorwaarden, neemt het een beslissing over de aanvraag en brengt het je hiervan op de hoogte.
De onderneming die (een) compensatie(s) kreeg moet aan een aantal verplichtingen voldoen.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van emissiejaar 2021 gebeurt uiterlijk 31 mei 2023.

De uitbetaling van alle andere emissiejaren gebeurt uiterlijk 31 december van het jaar waarin de compensatie werd aangevraagd.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling steun ondernemingen
Adres

Koning Albert-II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België