Sociaal interventiefonds - outplacement

Laatst gewijzigd op 14 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen in moeilijkheden, faling,...
Voor wat
outplacementbegeleiding en opleiding van de ex-werknemers
Subsidie
€ 2.590,22 (outplacement) en € 650,38 (opleiding) per begeleide ex-werknemer

Wat houdt de maatregel in

Een werkgever kan in bepaalde omstandigheden (bedrijf in moeilijkheden, faling, gerechtelijke reorganisatie, ... ) een beroep doen op het Sociaal Interventiefonds van de VDAB voor de kosten van outplacementbegeleiding van de werknemers.

Het fonds duidt een outplacementkantoor aan, betaalt de begeleiding en de kosten van een eventuele opleiding.

De begeleiding wordt opgevolgd in een tewerkstellingscel. Het doel van de begeleiding is de werknemers in staat stellen om zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Er wordt ook aandacht besteed aan opleidingen en de erkenning van verworven competenties.

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen dienen de werknemers tewerkgesteld te zijn in een exploitatiezetel van een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest. De tegemoetkoming kan bekomen worden voor werknemers die werkloos zijn geworden ingevolge:

  • een faillissement van een onderneming;
  • het verkrijgen van een gerechtelijk reorganisatie van de onderneming;
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw (kennelijke staat van onvermogen);
  • de vrijwillige vereffening van een vzw (kennelijke staat van onvermogen);
  • een bedrijf in moeilijkheden waarbij de onderneming zelf dient te bewijzen niet over de nodige financiële middelen te beschikken om de outplacementbegeleiding van de ex-werknemers te bekostigen.

Ook voor de (helpers van de) gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten wordt de outplacementbegeleiding betaald.

Omvang steun

Het Sociaal Interventiefonds regelt de betaling voor de outplacementbegeleiding en eventuele kosten van de opleidingen rechtstreeks met het outplacementkantoor.

De tegemoetkoming voor het outplacementkantoor bedraagt in 2017 maximaal € 2.590,22 (incl. btw) per begeleide ex-werknemer en mag enkel aangewend worden voor het betalen van de kosten van de outplacementbegeleiding van de ontslagen werknemers.

Er kan aanspraak gemaakt worden op een bijkomende tegemoetkoming van maximaal € 650,38 (incl. btw) per begeleide ex-werknemer of gelijkgestelde persoon. Dit bedrag mag enkel aangewend worden voor de opleiding die nodig is voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en van de activiteiten inzake herkenning, erkenning en certificatie van verworven competenties.

Het outplacementbureau ontvangt, ter vergoeding van de werkingskosten voorafgaand aan de outplacementbegeleiding, een bijkomend forfaitair bedrag van € 64,47 (incl. btw), per door het outplacementbureau gecontacteerde ontslagen werknemer of gelijkgestelde persoon. Dit bedrag moet de kosten dekken gemaakt voor het informeren van alle ontslagen werknemers.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen na de overname, de gerechtelijke beslissing, de aanstelling van de vereffenaar of 30 kalenderdagen vóór het eerste ontslag. Het aanvraagformulier is terug te vinden op www.vdab.be/hraanbod/advies.shtml#tegemoetkoming.

Contact

Afdeling / Dienst
Sociaal Interventiefonds
Adres

Keizerslaan 11
1000 Brussel
België

Telefoon