Incubatoren

Laatst gewijzigd op 28 nov 2019 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
(startende) incubatoren
Voor wat
investeringen in de inrichting
Subsidie
van max. € 1 mln. (investeringen)

Wat houdt de maatregel in

Agentschap Innoveren & Ondernemen verleende een subsidie voor bepaalde investeringen van een incubator (15 - 25%). Een incubator is een rechtspersoon die een bedrijfsverzamelgebouw beheert dat zich richt op starters met een substantieel deel aan O&O-activiteiten (innovatieve starters).

De subsidies waren bedoeld voor de verwerving van een gebouw, de bouw of verbouwing van een incubator; de inrichting van de kavel of de uitrusting en inrichting van het gebouw en alle onderzoeksinfrastructuur die onroerend is door bestemming.

Deze maatregel kan niet meer worden aangevraagd sinds 1 september 2019.

Wie komt in aanmerking

Een incubator is een rechtspersoon die een bedrijfsverzamelgebouw uitbaat gericht op starters met een substantieel aandeel O&O-activiteiten in de bedrijfsactiviteiten. Elke incubator biedt ter plaatse begeleiding, ondersteuning en vormen van netwerking op maat van de O&O-starters aan voor de bedrijven die gehuisvest zijn in het bedrijfsverzamelgebouw van de incubator.

Om steun te bekomen moet het bedrijfsverzamelgebouw van de incubator voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie rubriek 'Wat komt in aanmerking'). 

Om als medeoprichter van een incubator beschouwd te worden is een financiële participatie van minstens 5% in het maatschappelijk kapitaal van de incubator vereist. Om als medebeheerder van het bedrijfsverzamelgebouw van de incubator beschouwd te worden moet er een overeenkomst zijn waarin de rol, taken en bijdrage aan de specifieke functie van de incubator uitdrukkelijk worden toegelicht.

De gesubsidieerde infrastructuur moet hoe dan ook overgedragen worden aan de incubator zelf.  

Wat komt in aanmerking

Het  gebouw moet voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op of grenst aan een wetenschapspark, een campus van een universiteit of hogeschool, of ligt nabij een kennisinstelling;
  • het gebouw is mee opgericht en wordt meebeheerd door een techtransferdienst of SOC;
  • Het gebouw omvat complexe infrastructuur (laboruimtes, leidingen voor aan- en afvoer van reagentia) waarvan de belangrijkste finaliteit het uitvoeren van O&O-activiteiten is.

Omvang steun

Het subsidiepercentage bedraagt 25% van de investeringen als de incubator een kmo is, techtransferdienst, SOC of wanneer de overheid de meerderheidsaandeelhouder is.

Indien de incubator een grote onderneming is, geldt er een subsidiepercentage van 15%.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000. 

Aanvraagprocedure

Je vraagt de steun aan via een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan je terugvinden op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen: vlaio.be/nl/subsidies-financiering/incubatoren/aanvraagprocedure

De aanvraag wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister van Economie, op voorstel van het Agentschap Innoveren &Ondernemen.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Ruimtelijke Economie
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon