Incubatoren

Laatst gewijzigd op 6 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
(startende) erkende incubatoren
Voor wat
investeringen in de inrichting en het beheer
Subsidie
van max. € 1 mln. (investeringen) en €100.000 (beheer)

Wat houdt de maatregel in

Agentschap Innoveren & Ondernemen verleent een subsidie voor de oprichting (15 - 25%) en het beheer (50%) van incubatoren. Een incubator is een rechtspersoon die een bedrijfsverzamelgebouw beheert dat zich richt op starters met een substantieel deel aan O&O-activiteiten. Het voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

  • het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op of grenst aan een wetenschapspark, een campus van een universiteit of hogeschool, of ligt nabij een universiteit ;
  • het gebouw is mee opgericht en wordt meebeheerd door de beheerder van een wetenschapspark, een universiteit of kennisinstelling.

De subsidies zijn bedoeld voor:

  • de verwerving van een gebouw, de bouw of verbouwing van een incubator;
  • de inrichting van de kavel;
  • de uitrusting  en inrichting van het gebouw en alle onderzoeksinfrastructuur die onroerend is door bestemming;
  • het beheer van de incubator.

Wie komt in aanmerking

De steunmaatregel kan aangevraagd worden door:

  • een erkende incubator. De erkenning moet gebeuren door de minister bevoegd voor de Economie.
  • een universiteit, kennisinstelling of beheerder van een wetenschapspark die medebeheerder is van de incubator.
  • elke rechtspersoon die voor minimaal 5% participeert in het maatschappelijk kapitaal van de incubator.

De gesubsidieerde infrastructuur moet hoe dan ook overgedragen worden aan de incubator zelf.  

Omvang steun

Als de incubator een kmo is of een universiteit, kennisinstelling of beheerder van een wetenschapspark of de overheid de meerderheidsaandeelhouder is, geldt een subsidiepercentage van 25%. Indien de incubator een grote onderneming is, geldt een subsidiepercentage van 15%.

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000. Dit plafond kan opgetrokken worden tot  € 1.000.000 als de incubator een welbepaalde sectorfocus heeft of fungeert als een open innovatie-platform.

Voor de beheersubsidie bedraagt het plafond € 100.000 en het subsidiepercentage 50%.

Aanvraagprocedure

De steun kan aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan u terugvinden op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen: vlaio.be/nl/subsidies-financiering/incubatoren/aanvraagprocedure

De aanvraag wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister van Economie, op voorstel van het Agentschap en na overleg met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Ruimtelijke Economie
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon